DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội tại huyện Lương Sơn

27/12/2023 16:30
Ngày 27/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV gồm các ông, bà: Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đã có buổi giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Lương Sơn. Cùng tham gia Đoàn giám sát, có lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.
Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát

Thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, UBND huyện Lương Sơn đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết và lồng ghép nội dung thực hiện vao Chương trình hành động năm 2022, 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, 2023. Triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19. Gói hỗ trợ phục hồi kinh doanh, hỗ trợ tài chính và tiền tệ của Trung ương, của tỉnh được phổ biến sâu rộng đến các đối tượng thụ hưởng và nhanh chóng đưa vào trợ lực cho kinh tế tỉnh phục hồi và phát triển. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội huyện dần được khôi phục và phát triển theo tình hình chung của cả tỉnh, đảm bảo mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội".

Theo báo cáo của UBND huyện Lương Sơn, tổng số tiền thuế GTGT kê khai giảm 2% năm 2022: 25.218.407.186 đồng. Trong đó: Doanh nghiệp, tổ chức kê khai thuế GTGT giảm 2%: 24.947.177.919 đồng. Hộ, cá nhân kinh doanh kê khai thuế GTGT giảm 2%: 271.229.267 đồng; tổng số tiền các khoản chi ủng hộ tài trợ phòng chống dịch Covid 19 được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN: 0 đồng. Ước số tiền thuế GTGT kê khai giảm 2% tháng 12 năm 2023: 772.131.087 đồng.

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách trọng tâm của Đảng, Nhà nước và của ngành; tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh phù hợp với các giải pháp điều hành hoạt động ngân hàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Kịp thời triển khai các chương trình, chính sách ưu đãi vốn vay để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời quản lý tốt tín dụng, tỷ lệ nợ xấu các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện khoảng 1%.

Bên cạnh đó, huyện Lương Sơn đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội cơ bản đồng bộ, bám sát các chỉ tiêu theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lương Sơn, đặc biệt là phấn đấu đưa huyện Lương Sơn trở thành thị xã vào năm 2025. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công gắn với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của huyện, nhất là các công trình, dự án phát triển hạ tầng nông thôn, hạ tầng đô thị.

Tại buổi làm việc, huyện Lương Sơn đã đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục áp dụng giảm 2% mức thuế suất đối với thuế GTGT 10%.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Lương Sơn trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đề nghị, huyện Lương Sơn tiếp tục hoàn thiện báo cáo, trong đó đánh giá cụ thể những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị để Đoàn khảo sát tổng hợp, đề xuất trình Quốc hội các giải pháp tháo gỡ. Đối với các kiến nghị của huyện Lương Sơn, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp và đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định./.