DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

ĐBQH tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 tại huyện Lạc Sơn

25/12/2023 16:30
Chiều ngày 25/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí: Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn đã có buổi khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Tham gia cùng Đoàn có các đồng chí lãnh đạo của một số sở, ngành của tỉnh.
Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát.

Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội, UBND huyện Lạc Sơn đã tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết. Trong đó, rà soát, xác định nhu cầu vay vốn trên địa bàn; đã giải quyết cho 746 khách hàng vay vốn với tổng số tiền hơn 37,8 tỷ đồng; hỗ trợ 485 khách hàng vay vốn để duy trì, mở rộng nghề nghiệp với số tiền 24,5 tỷ đồng; giải ngân hơn 7 tỷ đồng/151 khách hàng theo Chương trình MTQG về phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; hỗ trợ giải ngân cho 13 khách hàng vay vốn theo Chương trình cho vay nhà ở xã hội với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Ngành Thuế đã triển khai quy định giảm 2% thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, tổng số tiền giảm đạt 15,3 tỷ đồng; giảm 1,694 tỷ đồng đối với các hộ kinh doanh... Huyện Lạc Sơn chỉ đạo, theo dõi sát tiến độ triển khai và tình hình giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn. Năm 2022, đã giải ngân vốn đầu tư công được 202,464/299,674 tỷ đồng, đạt 67,6%; năm 2023, đã giải ngân 224,653/224,653 tỷ đồng, đạt 100%. Ngoài ra, huyện Lạc Sơn được giao 141,720 tỷ đồng thực hiện 3 Chương trình MTQG, đến nay đã giải ngân 100%.

Tại buổi khảo sát, thành viên trong Đoàn đánh giá cao tính chủ động, nghiêm túc của huyện Lạc Sơn khi triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 trên địa bàn. Đồng thời, các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra một số giải pháp trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, như: Nguồn đất đắp các dự án; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế; bổ sung nhân lực cho ngành Y tế; giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân; đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân tiếp cận Chương trình cho vay nhà ở xã hội.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Đồng chí đề nghị huyện tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành và chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh tiến độ các dự án, sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. Tăng cường tuyên truyền cơ chế, chính về thuế đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm kích thích thị trường. Đối với các kiến nghị của huyện, Đoàn ĐBQH tỉnh nghiên cứu, tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét./.