DetailController

Thủy sản

Kim Bôi phát động chiến dịch toàn dân tham gia làm thủy lợi tháng 11/2022

04/11/2022 00:00
Chiến dịch toàn dân làm thủy lợi huyện Kim Bôi tháng 11/2021 đã cho những kết quả tích cực với khối lượng đào, đắp trên 42.000 m3; khối lượng đá xây, đá xếp trên 6.000m3; phát dọn trên 282 nghìn m2 diện tích, các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra. Chiến dịch đã huy động được 51.080 công với giá trị thực hiện trên 3,5 tỷ đồng.
Chiến dịch toàn dân làm thủy lợi góp phần sửa chữa các công trình thủy lợi, phục vụ cho tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp

Tháng chiến dịch năm 2021 đã huy động toàn dân ở các xã, thị trấn hưởng ứng thành phong trào thường xuyên rộng khắp các thôn, xóm. Tháng chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đã góp phần sửa chữa các công trình thủy lợi sau mưa lũ, đảm bảo phục vụ cho tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp.

Để chiến dịch tiếp tục tạo thành nền nếp, phong trào tốt trong Nhân dân, năm 2022, UBND huyện Kim Bôi đã phát động chiến dịch toàn dân tham gia làm thủy lợi tháng 11 năm 2022. Phát động tháng toàn dân tham gia làm thủy lợi nhằm sửa chữa các công trình thủy lợi đã xuống cấp, khôi phục các công trình thủy lợi tạm do dân tự làm; nạo vét, phát dọn các tuyến mương bị vùi lấp sau mưa lũ năm 2022 và khơi thông, đào đắp mới các tuyến kênh dẫn nước để hệ thống công trình thủy lợi hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả đầu tư các công trình nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và đảm bảo ổn định sản xuất. Qua đó cũng thực hiện rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống các công trình thủy lợi để có kế hoạch tu sửa, bảo dưỡng.

Trong tháng chiến dịch toàn dân làm thủy lợi năm nay, huyện đặt mục tiêu phấn đáu thực hiện đào đắp các loại được khoảng 41.000m3; thực hiện đá xây, đá xếp dược 3.800m3; thực hiện phát dọn được khoảng 280.000 m2; với tổng ngày công khoảng 47.800 công.

Để tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân trong triển khai thực hiện, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Sử dụng nguồn kinh phí, ngày công lao động tại địa phương để hoàn thành khối lượng công việc được giao. Xây dựng kế hoạch và có giải pháp thực hiện chi tiết; phân công, phân nhiệm cho các tổ chức, cá nhân trong hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao tại địa bàn phụ trách. Lấy kết quả thực hiện tháng chiến dịch toàn dân làm thủy lợi tháng 11 năm 2022 là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tổ chức trong năm 2022.

Theo đó, tại các xã, thị trấn sẽ thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch, tiến hành kiểm tra hiện trạng các công trình thủy lợi sau mùa mưa lũ, xây dựng kế hoạch, phương án sửa chữa và phòng chống lũ bão cho từng công trình, triển khai thực hiện chiến dịch đến từng cơ sở thôn,xóm. Chỉ đạo các thôn, xóm tập trung ra quân làm chiến dịch trong đúng khoảng thời gian, cần huy động vật liệu, nhân lực, nguồn vốn hiện có để sửa chữa các công trình nhỏ, công trình tạm. Kiểm tra thực trạng các công trình thủy lợi bị hư hỏng lớn chưa được khắc phục, báo cáo tiến độ thực hiện và kết quả chiến dịch về UBND huyện.

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch chiến dịch tại các thôn, xã để các nội dung trong kế hoạch đạt kết quả đề ra; thực hiện nắm chắc tình hình, tiến độ thực hiện chiến dịch, kịp thời báo cáo và đề xuất các nội dung lên UBND huyện.