DetailController

Thể thao

Tuyên truyền trận thi đấu sân nhà của Câu lạc bộ Hòa Bình tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24

30/05/2024 15:59
Ngày 29/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1093/SVHTTDL-QLTDTT về việc Tuyên truyền trận thi đấu sân nhà của Câu lạc bộ Hòa Bình tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24.

Theo đó, nội dung thông tin, tuyên truyền: Vào hồi 16 giờ, ngày 23/6/2024 tại Sân vận động tỉnh Hòa Bình, Câu lạc bộ Hòa Bình thi đấu với Câu lạc bộ Đồng Tháp, tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24. Ban Tổ chức không bán vé, mở cửa tự do, kính mời Nhân dân và người hâm mộ tới xem, cỗ vũ cho trận thi đấu.

Thời gian: Thông tin, tuyên truyền hằng ngày trước trận thi đấu. 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, thu hút đông đảo Nhân dân tới xem động viên, cổ vũ cho trận thi đấu sân nhà của CLB Hòa Bình tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị dịch vụ viễn thông tổ chức tuyên truyền trên các mạng thông tin đại chúng tới Nhân dân và người hâm mộ biết, để tới xem, động viên, cổ vũ cho trận thi đấu Bóng đá sân nhà của CLB Hòa Bình tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24.

Báo Hòa Bình tổ chức thông tin tuyên truyền trên các trang Báo của tỉnh tới Nhân dân và người hâm mộ biết, để tới xem, động viên, cổ vũ cho trận thi đấu Bóng đá sân nhà của CLB Hòa Bình tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền, thông tin trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh tới Nhân dân và người hâm mộ biết, tới xem, động viên, cổ vũ cho trận thi đấu Bóng đá sân nhà của CLB Hòa Bình tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên truyền đến Nhân dân và người hâm mộ biết tới xem, động viên, cổ vũ cho trận thi đấu Bóng đá.

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động và trên hệ thống loa phát thanh đến các tổ, thôn, xóm của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để Nhân dân và người hâm mộ biết tới xem, động viên, cổ vũ cho trận thi đấu Bóng đá sân nhà của CLB Hòa Bình tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24./.