DetailController

Thể thao

Tuyên truyền các trận thi đấu sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24

22/04/2024 16:30
Để thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, thu hút đông đảo Nhân dân tới xem động viên, cổ vũ cho các trận thi đấu sân nhà của CLB Bóng đá Hòa Bình tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/2024, ngày 22/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 762/SVHTTDL-QLTDTT về việc Tuyên truyền các trận thi đấu sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24.

Theo đó, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Hòa Bình; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ Công ty cổ phần Bóng đá Hòa Bình về công tác thông tin, tuyên truyền với các nội dung sau:

Nội dung thông tin, tuyên truyền trận thi đấu vòng 15: Vào hồi 17 giờ, ngày 05/5/2024 tại Sân vận động tỉnh Hòa Bình, Câu lạc bộ Hòa Bình thi đấu với Câu lạc bộ Phú Thọ, tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24. Ban Tổ chức không bán vé, mở cửa tự do, kính mời Nhân dân và người hâm mộ tới xem, cỗ vũ cho trận thi đấu.

Nội dung thông tin, tuyên truyền trận thi đấu vòng 16: Vào hồi 17 giờ, ngày 11/5/2024 tại Sân vận động tỉnh Hòa Bình, Câu lạc bộ Hòa Bình thi đấu với Câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu, tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24. Ban Tổ chức không bán vé, mở cửa tự do, kính mời Nhân dân và người hâm mộ tới xem, cỗ vũ cho trận thi đấu.

Nội dung thông tin, tuyên truyền trận thi đấu vòng 18: Vào hồi 17 giờ, ngày 19/5/2024 tại Sân vận động tỉnh Hòa Bình, Câu lạc bộ Hòa Bình thi đấu với Câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình, tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24. Ban Tổ chức không bán vé, mở cửa tự do, kính mời Nhân dân và người hâm mộ tới xem, cỗ vũ cho trận thi đấu.

Nội dung thông tin, tuyên truyền trận thi đấu vòng 19: Vào hồi 17 giờ, ngày 25/5/2024 tại Sân vận động tỉnh Hòa Bình, Câu lạc bộ Hòa Bình thi đấu với Câu lạc bộ PVF-CAND, tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24. Ban Tổ chức không bán vé, mở cửa tự do, kính mời Nhân dân và người hâm mộ tới xem, cỗ vũ cho trận thi đấu.

Thời gian: Thông tin, tuyên truyền hằng ngày trước các trận thi đấu. 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị dịch vụ viễn thông tổ chức tuyên truyền trên các mạng thông tin đại chúng tới Nhân dân và người hâm mộ biết, để tới xem, động viên, cổ vũ các trận thi đấu Bóng đá sân nhà của CLB Bóng đá Hòa Bình tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24.

Báo Hòa Bình tổ chức thông tin tuyên truyền trên các trang Báo của tỉnh tới Nhân dân và người hâm mộ biết, để tới xem, động viên, cổ vũ các trận thi đấu Bóng đá sân nhà của CLB Bóng đá Hòa Bình tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền, thông tin trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh tới Nhân dân và người hâm mộ biết, tới xem, động viên, cổ vũ các trận thi đấu Bóng đá sân nhà của CLB Bóng đá Hòa Bình tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên truyền đến Nhân dân và người hâm mộ biết tới xem, động viên, cổ vũ các trận thi đấu Bóng đá.

 Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động và trên hệ thống loa phát thanh đến các tổ, thôn, xóm của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để Nhân dân và người hâm mộ biết tới xem, động viên, cổ vũ các trận thi đấu Bóng đá sân nhà của CLB Bóng đá Hòa Bình tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24./.