DetailController

Kinh tế

Quý I/2024 giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 2.767,97 tỷ đồng

01/04/2024 16:30
Quý I/2024, giá trị sản xuất ngành xây dựng (theo giá hiện hành) ước đạt 2.767,97 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tăng 0,78%. Cụ thể:

Loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước ước đạt 1.527,54 tỷ đồng, chiếm 55,19% giá trị sản xuất ngành xây dựng, so với cùng kỳ năm trước tăng 7,93%. Khu vực xã/phường/thị trấn ước đạt 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước giảm 42,21%. Giá trị sản xuất ngành xây dựng khu vực hộ dân cư ước đạt 1.228,92 tỷ đồng giảm 1,24% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng quý I/2024 tăng hơn so với cùng kỳ nguyên nhân: Do điều kiện thời tiết, khí hậu thuận lợi, giá cả các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu ngành xây dựng cũng ổn định. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, huyện/thành phố triển khai các giải pháp cụ thể, quyết liệt và đồng bộ. Đồng thời, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tập trung nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh nhất là các dự án đầu tư công. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và khắc phục những tồn tại của của năm trước, các chủ đầu tư đã kiểm tra đôn đốc sát sao các nhà thầu yêu cầu bằng mọi cách đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình/dự án, từ đó giúp cho giá trị sản xuất ngành xây dựng cũng tăng theo. Cùng với đó, việc UBND tỉnh phân bổ chi tiết các nguồn vốn sớm cũng giúp cho các nhà thầu chủ động trong việc thi công, công tác thi công cũng được đẩy nhanh ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyến đán.

Năm 2024, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được HĐND tỉnh giao là 23.600 tỷ đồng, so với thực hiện cả năm 2023 là tăng 2.900 tỷ đồng (tăng 14%). Năm 2024 với phương châm tập trung cân đối bổ sung cho những dự án/công trình chuyển tiếp có khối lượng thực hiện sắp hoàn thành, cộng với chủ trương ưu tiên xúc tiến đầu tư mới các chương trình, dự án/công trình thiết yếu.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý quý I ước đạt 570,07 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước giảm 753,3 tỷ đồng (giảm 56,92%). Trong đó vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 248,97 tỷ đồng giảm 520,4 tỷ đồng (giảm 67,64%) so với cùng kỳ. Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 319,85 tỷ đồng giảm 231,4 tỷ đồng (giảm 41,67%) so cùng kỳ. Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 1,25 tỷ đồng giảm 1,57 tỷ đồng (giảm 55,75%) so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình thực hiện vốn đầu tư từ các nguồn vốn trên địa bàn trong quý I theo giá hiện hành ước đạt 4.081,16 tỷ đồng so với quý trước giảm 50%, so với cùng kỳ năm trước giảm 8,08%. Trong đó vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước 830,08 tỷ đồng so với quý IV/2023 giảm 82,74%, so với cùng kỳ năm trước giảm 58,92%. Vốn ngoài Nhà nước ước 3.219,62 tỷ đồng so với quý IV/2023 giảm 2,84%, so với cùng kỳ năm trước tăng 37,51%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước 31,46 tỷ đồng so với quý IV/2023 giảm 20,2%; so với cùng kỳ năm trước giảm 59,65%.

Vốn đầu tư quý I/2024 giảm hơn so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân: Ngay từ những tháng đầu năm 2024 được dự báo nền kinh tế thế giới tiếp tục suy giảm, lạm phát gia tăng, chính sách tiền tệ biến động, người tiêu dùng thắt chặt việc chi tiêu. Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc./.