DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 10/2022

26/10/2022 00:00
Ngày 26/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 10 năm 2022 cho ý kiến vào các Tờ trình, dự thảo quan trọng. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện các Ban Xây dựng Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến đối với Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Dự thảo chương trình hành động đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến đề nghị bổ sung số liệu để có đánh giá sát hơn với tình hình thực tế tại tỉnh hiện nay; xem xét các chỉ tiêu tổng quát và cụ thể đảm bảm tính hợp lý; bổ sung nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nhất là hạ tầng giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; định hướng phát triển các ngành nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm gắn với nông thôn mới; công nghiệp, dịch vụ, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện thể chế liên kết vùng…

Về dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về quản lý của Nhà nước trong quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung và bố cục của dự thảo Chỉ thị; nội dung đã đảm bảo chặt chẽ, phù hợp, đảm bảo được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh đối với công tác quản lý đất đai. Tuy nhiên cần điều chỉnh tên Chỉ thị; đồng thời làm rõ các hạn chế, yếu kém và các giải pháp khắc phục tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; sử dụng đất không đúng mục đích; giải quyết dứt điểm bất cập liên quan đến quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh; xử lý dứt điểm các vi phạm, tranh chấp đất đai…Bổ sung các nhiệm vụ về giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân trong lĩnh vực đất đai; nắm chắc tình hình về công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu…

Đối với Dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 22/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Dự thảo báo cáo đã bám sát các mục tiêu chung, các mục tiêu cụ thể và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình hành động, phân tích những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đồng thời đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cơ bản phù hợp với định hướng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các chủ trương lớn của Trung ương, tỉnh trong phát triển du lịch. Các đại biểu đề nghị xem xét, bổ sung, điều chỉnh kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, các nhóm nhiệm vụ liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU ngày 01/11/2021 của BTV Tỉnh ủy về “Phát triển dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 17/10/2022 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc thành khu du lịch cấp tỉnh. Đề nghị cần xác định rõ mục tiêu, định hướng phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm hướng đến du lịch xanh, sạch gắn với văn hóa, nghỉ dưỡng…

          Ngoài ra, Hội nghị cũng cho ý kiến đối với Tờ trình của Ban Dân vận Tỉnh ủy, dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TU, ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Báo cáo và kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 08/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII...

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Từ ngay đến cuối năm, các cấp, ngành, Huyện ủy, thành ủy, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước điều hành, Nhân dân giám sát; thực hiện cải cách hành chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư. Làm tốt công tác quản lý Đảng viên, tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, nhằm tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành cơ chế, chính sách giải quyết kịp thời vướng mắc, khó khăn, bức xúc từ cơ sở. Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Vận động, tuyên truyền người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chuẩn bị thực hiện tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân theo hướng thiết thực, hiệu quả; hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có công nhân dịp Tết Nguyên đán. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh; rà soát các quy hoạch chung, quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu, huyện...Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các điểm nóng liên quan đến công tác GPMB; giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có năng lực triển khai các dự án sản xuất trên địa bàn tỉnh. Đề nghị BCSĐ UBND tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2023 phù hợp làm cơ sở điều hành kinh tế - xã hội. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các mỏ đất; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm; xúc tiến thương mại, đảm bảo hàng hóa dịp Tết Nguyên đán. Kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh...

Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư nhấn mạnh đây là Nghị quyết quan trọng tạo hành lang pháp lý, cơ sở để tỉnh Hòa Bình phát huy tiềm năng cửa ngõ Tây Bắc, kết nối các vùng với thủ đô Hà Nội. Do đó, tập trung triển khai có hiệu quả các dự án liên kết vùng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất ý kiến về việc ban hành Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về quản lý đất đai trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, đề nghị có các giải pháp cụ thể liên quan đến công tác quy hoạch đất đai, quản lý đất nông lâm trường, việc lấn chiếm trái phép, bồi thường GPMB, định giá đất đai, đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu...Tăng cường vai trò của người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai.

Về Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 22/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh Hòa Bình có nhiều tiềm năng, thế mạnh để trở thành trung tâm du lịch của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ. Vì vậy đề nghị cần xây dựng quy hoạch về du lịch; có giải pháp bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc, đặc biệt là văn hóa dân tộc Mường; lựa chọn nhiệm vụ trọng điểm để quan tâm đầu tư, bảo tồn...

Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đồng chí Bí thư nhấn mạnh việc nêu cao vai trò của tổ chức đảng và đảng viên là người gương mẫu đi đầu; nâng cao nhận thức của cấp ủy trong vận động quần chúng Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.../.