DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đẩy mạnh xây dựng Phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy”

22/03/2023 16:04
Trong năm 2022, lực lượng Công an đã triển khai xây dựng 30 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và 22 điểm chữa cháy công cộng. Căn cứ các tiêu chí của Bộ Công an, Công an tỉnh đã tổ chức khảo sát, lập danh sách các tổ liên gia an toàn PCCC để xây dựng tại các khu dân cư, các điểm chữa cháy công cộng để xây dựng tại các ngõ hẻm tập trung đông dân cư. Theo đó, hiện nay, trên địa bàn tỉnh cần xây dựng 99 tổ liên gia an toàn PCCC và 30 điểm chữa cháy công cộng. Để việc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” tại các khu dân cư đạt hiệu quả, phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ (lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân, chỉ huy ở trong dân), ngày 21/3/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 347/UBND-NVK về xây dựng Phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy”.
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh phối hợp tuyên tuyền kỹ năng phòng cháy, chữa cháy tại các trường học

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng sở, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc một số nội dung trọng tâm sau: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục rà soát, xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” tại các khu dân cư theo tiêu chí của Bộ Công an. Đến ngày 01/6/2023, bảo đảm 100% hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tham gia “tổ liên gia an toàn PCCC”; 100% ngõ, hẻm tập trung đông dân cư, có chiều dài từ 50m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được phải có “điểm chữa cháy công cộng” để phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy ngay ở “thời điểm vàng”(có danh sách tổ liên gia, điểm chữa cháy công cộng dự kiến xây dựng kèm theo). Kiện toàn các tổ liên gia, điểm chữa cháy công cộng đã xây dựng đảm bảo các yêu cầu, tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Công an. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn tại các tổ liên gia an toàn PCCC, đến ngày 31/12/2023, đảm bảo 100% các xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 “tổ liên gia an toàn PCCC” được thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn. Tổ chức hội thao về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng hoặc cho hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý (hoàn thành trước ngày 30/10/2023). Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn cho các hộ gia đình, hộ gia đình có nhà để ở, kết hợp sản xuất, kinh doanh. Bảo đảm đến ngày 15/12/2023 mỗi hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có ít nhất 01 người được tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng về PCCC, thoát nạn và trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy (Trong đó, giao UBND thành phố Hòa Bình thực hiện xong trước ngày 15/9/2023). Bố trí nguồn kinh phí tổ chức hội thao về PCCC, CNCH và hỗ trợ UBND cấp xã triển khai xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH.

Công an tỉnh phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức hội thao PCCC và xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” tại các khu dân cư. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm tra trách nhiệm của UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC cho người dân, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, việc đầu tư ngân sách cho hoạt động PCCC theo quy định, đặc biệt là việc triển khai xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các hộ gia đình trên địa bàn, thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn tại các tổ liên gia an toàn PCCC và tổ chức hội thao PCCC và CNCH.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài địa phương đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về PCCC, đặc biệt là hiệu quả của mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” để người dân biết, hưởng ứng tham gia. Phối hợp với Công an tỉnh và các doanh nghiệp viễn thông, các mạng xã hội như zalo, Facebook… thông tin, tuyên truyền về công tác PCCC qua tin nhắn (SMS, zalo…) trên điện thoại di động đến người dân trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức, bộ phận trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và duy trì các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” tại cộng đồng dân cư./.