DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trường Chính trị tỉnh

23/02/2023 09:30
Chiều 22/2, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với Trường Chính trị tỉnh. Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Trường Chính trị tỉnh có 44 cán bộ, viên chức, trong đó có 42 biên chế và 2 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; 30 người giữ ngạch giảng viên, giảng viên chính. Tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sĩ đạt 66,7%; giảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị đạt 53,33%; giảng viên được bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đạt 13,33%. Triển khai Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 vào năm 2026, Trường Chính trị tỉnh đã rà soát hệ thốngquy định, quy chế và kịp thời ban hành mới, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định cụ thể hóa văn bản của T.Ư để triển khai thực hiện cóhệ thống, đồng bộ, đảm bảo hoạt động của nhà trường đi vào nề nếp,đúng chủ trương, định hướng, duy trì kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức, quản lý, giảng dạy và nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2022, trường điều hành và giảng dạy 60 lớp đào tạo, bồi dưỡng với tổng số 3.361 học viên; thực hiện 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; tổ chức 4 hội thảo khoa học cấp trường.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Đề án số 11-ĐA/TU, bên cạnh những kết quả đạt được, Trường Chính trị tỉnh gặp khó khăn, hạn chế như: Chưa xây dựng được Quy chế phối hợp với cơ quan quản lý cán bộ và cơ quan sử dụng cán bộ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đội ngũ cán bộ, viên chức chưa đảm bảo các tiêu chí mức 1 trường chính trị chuẩn; mặt bằng thi công mở rộng chậm được giải phóng nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai; nguồn kinh phí cho hoạt động chưa cấp đủ để trường triển khai Đề án.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh đề xuất, kiến nghị với tỉnh sớm được tiếp nhận biên chế giảng viên theo kế hoạch tỉnh giao để có thời gian đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm đến năm 2026, giảng viên đủ điều kiện đứng lớp theo quy định; có cơ chế đặc thù tổ chức các đợt xét nâng ngạch, chuyển ngạch riêng đối với cán bộ, giảng viên khi đã đầy đủ các điều kiện; tạo điều kiện để trường thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Trường Chính trị tỉnh thời gian qua. Để đảm bảo triển khai có hiệu quả Đề án với mục tiêu hoàn thành trong năm 2026, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Trường Chính trị tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền cụ thể hóa các văn bản của T.Ư phù hợp với điều kiện của tỉnh để thực hiện, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, khả thi. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên đảm bảo các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1.Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, phấn đấu xây dựng Trường Chính trị tỉnh thành nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên có uy tín. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của nhà trường. Tăng cường xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan xem xét, hướng dẫn, phối hợp cùng nhà trường giải quyết, tháo gỡ, đảm bảo thực hiện hiệu quả, đúng lộ trình Đề án số 11-ĐA/TU đề ra./.