DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Ý kiến phát biểu của đồng chí Quách Thế Tản, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tại nghị trường Quốc hội

09/06/2017 00:00
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,
Kính thưa Quốc hội,
Đồng chí Quách Thế Tản phát biểu thảo luận tại hội trường

Trong phát biểu thì nhiều đồng chí đã đề cập rất nhiều vấn đề người tiêu dùng thông thái, vì lâu nay trong công tác tuyên truyền ta vẫn dùng khẩu hiệu đó để nhắc nhở những người tiêu dùng phải lựa chọn thực phẩm cũng như hàng hóa phù hợp với điều kiện và an toàn. Tôi thấy bây giờ ta chưa thay đổi được khẩu hiệu đó, nhưng tôi rất chia sẻ với các đại biểu đã phát biểu trước, nhất là đại biểu Bùi Trọng Nhân đoàn Bình Dương lúc sáng nêu. Tôi thấy nên có thêm một vế nữa, nên chăng ta có thêm một khẩu hiệu đối với người sản xuất, lưu thông. Bên cạnh "hãy là người tiêu dùng thông thái", tôi đề xuất thêm là chúng ta có khẩu hiệu "hãy là người sản xuất, kinh doanh thực phẩm có lương tâm" để nhắc nhở, cảnh báo, kêu gọi những người sản xuất có lương tâm đối với cộng đồng, đối với xã hội.

Thứ hai, hiện nay nhiều đồng chí tranh luận về vấn đề cho phép sử dụng tiền thu phạt. Chúng tôi thấy qua thực tế đi giám sát ở cơ sở, cũng như người dân hay các cơ quan chuyên ngành, chính quyền các cấp đều đề xuất là đề nghị Chính phủ cho phép sử dụng tiền thu phạt trong việc vi phạm lĩnh vực an toàn thực phẩm để thực hiện các hoạt động thanh tra, mua sắm trang thiết bị dụng cụ làm việc cho cán bộ thanh tra chuyên ngành. Đề nghị Quốc hội xem xét.