DetailController

Thời sự trong ngày

Xây dựng Nghị định quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và quy định giá đất

08/05/2024 16:49
Ngày 08/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp Trực tuyến Triển khai việc xây dựng Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Ngày 05/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 222/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng Nghị định quy định bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất để hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật. 

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất gồm 3 chương và 36 điều. Về phạm vi điều chỉnh, nghị định quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai năm 2024 về bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; việc bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Dự thảo Nghị định quy định về giá đất gồm 6 chương và 44 điều. Về phạm vi điều chỉnh, nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; định giá đất cụ thể và điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC; việc bố trí TĐC cho người tự nguyện tặng cho Nhà nước quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật; đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống, đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Việc xây dựng Nghị định quy định bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi Nhà nước thu hồi và Nghị định quy định về giá đất là hết sức quan trọng, nhằm bảo đảm có hiệu lực; đồng thời đánh giá cao ý kiến thảo luận, góp ý của đại diện các bộ ngành, đơn vị, địa phương, các chuyên gia về nội dung cơ bản của dự thảo các nghị định, bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ và thống nhất giữa pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật khác có liên quan; bảo đảm kế thừa, ổn định, phát triển của hệ thống pháp luật đất đai; sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp với thực tiễn./.