DetailController

Thời sự trong ngày

Xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc: Phấn đấu hoàn thành từng tiêu chí chung sức xây dựng nông thôn mới

25/04/2023 15:35
Theo ông Lường Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc: Xã Đồng Chum là một trong những xã xa xôi và khó khăn nhất của huyện Đà Bắc. Những năm bắt đầu triển khai xây dựng NTM, xã Đồng Chum gặp không ít khó khăn, thách thức. Trên địa bàn xã phần lớn là người đồng bào dân tộc Tày, điều kiện kinh tế còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, trình độ dân trí còn thấp. Cơ sở hạ tầng còn yếu kém, nguồn lực đầu tư còn hạn chế.
Trường học của xã được xây mới, sửa chữa khang trang đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn

Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền xã Đồng Chum đã tập trung tuyên truyền cho người dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng NTM, trong đó xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

Thông qua các đợt tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, người dân đã nhận thức được vai trò, nhiệm vụ trong xây dựng NTM, từ đó chung tay, góp sức xây dựng NTM bằng nhiều việc làm thiết thực như hiến đất làm đường giao thông, ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi, cứng hóa đường giao thông nông thôn…

Ông Xa Văn Lương, xóm Nà Lốc, xã Đồng Chum chia sẻ: Trước đây, đường trong xóm là đường đất, trời mưa thì lầy lội đi lại rất khó khăn. Nhờ Chương trình xây dựng NTM, người dân chúng tôi đã có đường bê tông đi lại, việc giao thương hàng hoá cũng dễ dàng hơn trước nhiều. Bên cạnh đó, Trạm y tế, trường học, nhà văn hóa... của xã đều được xây mới, sửa chữa khang trang đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và học tập của con em trên địa bàn."Mặc dù, chúng tôi không thể đóng góp nhiều kinh phí cho Chương trình xây dựng NTM ở địa phương, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp bằng việc hiến đất, ngày công lao động..., với mong muốn xã Đồng Chum sẽ sớm về đích NTM"

Hiện nay, xã Đồng Chum đã đạt 10/19 tiêu chí gồm: Quy hoạch; Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai; Điện; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Văn hoá; Môi trường và an toàn thực phẩm; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND xã Đồng Chum, khó khăn lớn nhất đối với xã trong thực hiện xây dựng NTM, đó là các tiêu chí cần rất nhiều nguồn vốn đầu tư như cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, nhà ở dân cư, thu nhập, giảm hộ nghèo… Quyết tâm của xã là giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu hoàn thành từng tiêu chí còn lại theo lộ trình cụ thể qua từng năm.

Trên cơ sở đó, xã Đồng Chum tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo cấp xã để thực hiện xây dựng NTM đồng bộ và hiệu quả; tiếp tục duy trì phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM; chú trọng phát huy nội lực trong tầng lớp người dân vào xây dựng NTM.

Song song với đó, xã Đồng Chum đã và đang vận động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ từ cấp trên và các tổ chức, doanh nghiệp để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và giúp cho người dân từng bước thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, hiệu quả thấp sang các mô hình kinh tế mới cho hiệu quả cao hơn, từng bước nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; ưu tiên mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và thu hút đầu tư…

"Năm 2023, xã Đồng Chum đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí là Nhà ở dân cư, Lao động và Y tế. Thu nhập bình quân đầu người lên 28 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%.

Xã cũng mong muốn, đề nghị cấp trên quan tâm, hỗ trợ thêm cho địa phương về nhiều mặt để có điều kiện thực hiện các tiêu chí, nhất là nguồn lực để thực hiện, qua đó tạo điều kiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM theo tiến độ và lộ trình đề ra" -  Chủ tịch UBND xã Đồng Chum cho hay.

Tuy vẫn còn đó nhiều khó khăn, nhưng có thể khẳng định rằng, chương trình NTM đã tạo nên sức bật cho sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, làm cho bộ mặt xã Đồng Chum có nhiều khởi sắc, qua đó, củng cố thêm lòng tin của người dân vào Chương trình xây dựng NTM, tạo động lực để người dân quyết tâm vượt qua nghèo đói, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương./.