DetailController

Văn hóa

Tuyên truyền các hoạt động Lễ hội Chùa Tiên năm 2024

24/01/2024 16:30
Lễ hội Chùa Tiên là hoạt động văn hoá, tín ngưỡng dân gian của dân tộc được phục dựng, duy trì tổ chức hằng năm. Lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hoá, tín ngưỡng của Nhân dân; góp phần phát huy tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, quảng bá, giới thiệu di sản văn hoá dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương và tỉnh Hoà Bình; đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá Nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức Lễ hội Chùa Tiên huyện Lạc Thuỷ năm 2024, ngày 23/01, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã có Công văn số 1530-CV/BTGTU về việc tuyên truyền các hoạt động Lễ hội Chùa Tiên năm 2024.

Theo đó, đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị, đội ngũ Báo cáo viên các cấp tổ chức triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về các hoạt động trong Chương trình Lễ hội Chùa Tiên năm 2024, tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động trong chương trình Lễ hội Chùa Tiên năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ, về giá trị lịch sử, văn hoá, lễ hội và du lịch quần thể di tích Chùa Tiên (xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thuỷ), gồm các nội dung chính: 

- Các hoạt động trong chương trình Lễ hội:

+ Lễ Khai hội vào ngày 13/02/2024 (ngày 04/01 Âm lịch).

+ Thi đấu các môn thể thao dân tộc (bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy); giao lưu bóng chuyền nam; tổ chức các trò chơi dân gian (đi cà kheo, nhảy dây,…). Tổ chức từ ngày 13-14/02/2024 (tức ngày 04 - 05 tháng 01 Âm lịch).

+ Trình diễn nhạc cụ dân tộc, trình diễn nghệ thuật Chiêng Mường, múa hát dân ca, chầu văn,… Tổ chức ngày 13/02/2024 (tức ngày 04 tháng 01 Âm lịch).

+ Trưng bày sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP, văn hoá, ẩm thực,… Thời gian trưng bày từ 14h00’ ngày 12/02/2024 (03/01 Âm lịch) đến 17h ngày 14/02/2024 (05/01 Âm lịch).

+ Trình diễn thực thành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ. Thời gian từ 10h00’ ngày 13/02/2024 (tức ngày 04 tháng 01 Âm lịch).

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về giá trị lịch sử, văn hoá, du lịch Lễ hội Chùa Tiên và quần thể khu di tích Chùa Tiên.

Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, các huyện, thành phố xây dựng các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, quảng bá, tuyên truyền các hoạt động trong chương trình lễ hội nói riêng, về quần thể di tích Chùa Tiên nói chung.

Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc, đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền với hình thức phong phú, đa dạng, tạo sức lan toả sâu rộng và tác động mạnh mẽ nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội về công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể, hoạt động Lễ hội Chùa Tiên, quần thể Khu di tích Chùa Tiên nói riêng; tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc Mường và nền “Văn hoá Hoà Bình” giai đoạn 2023-2030, Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 21/12/2023 về triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc Mường và nền “Văn hoá Hoà Bình” giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình nói chung./.