DetailController

Trồng trọt

Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng và Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật

14/05/2024 15:50
Để công tác tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng (LMLM) cho gia súc và thực hiện Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật được đồng bộ, kịp thời nhằm ngăn chặn sự xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi; ngày 13/5/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1226/SNN-CNTY về triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng (LMLM) cho gia súc và Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Đối với tiêm vắc xin phòng bệnh LMLM cho gia súc: Đối tượng tiêm là trâu, bò, bê, nghé khỏe mạnh trong diện tiêm; loại vắc xin tiêm phòng là Vắc xin Lở mồm long móng Type O. Thời gian tiêm phòng: Từ ngày 15/5/2024 đến ngày 15/6/2024.

Thực hiện Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật: Tiến hành vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng, trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; ổ dịch động vật, ổ dịch cũ, nơi chôn hủy gia súc, gia cầm; đường làng, ngõ xóm, cống rãnh thoát nước... mỗi tuần 1 lần; tại các cơ sở, điểm giết mổ động vật; cơ sở sơ chế, chế biến các sản phẩm động vật,.. ; tại các chợ, khu vực, điểm có bán động vật và sản phẩm động vật vào cuối buổi chợ. Những trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tự bố trí vật tư, hóa chất, kinh phí và tổ chức thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và nhân viên thú y. Các xã, phường, thị trấn tổ chức các đội phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm, vận động các tổ chức đoàn thể cùng tham gia. Việc phun khử trùng chỉ được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như quét dọn, cọ rửa,… Thời gian thực hiện: Đợt 1, từ ngày 15/5/2024 đến 15/6/2024; đợt 2, từ ngày 15/8/2024 đến 15/9/2024.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp vắc xin LMLM, hóa chất sát trùng (nguồn tỉnh) cho các địa phương theo quy định. Hướng dẫn kỹ thuật tiêm, sử dụng, bảo quản vắc xin và hóa chất sát trùng cung cấp cho các địa phương. Phối hợp với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của các huyện, thành phố triển khai công tác tiêm phòng vắc xin LMLM và công tác khử trùng tiêu độc đảm bảo kịp thời, hiệu quả tại cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình, nhằm phát hiện sai xót trong việc cấp phát vắc xin, thuốc khử trùng, những lỗi kỹ thuật trong quá trình tiêm và bảo quản vắc xin để kịp thời chấn chỉnh. Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Lãnh đạo Sở về kết quả tổ chức thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí đối ứng để mua vắc xin tiêm phòng bệnh LMLM, đảm bảo tối thiểu 80% tổng đàn gia súc của địa phương và hỗ trợ công tác tổ chức, thực hiện phun khử trùng tiêu độc. Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả tiêm vắc xin phòng bệnh LMLM cho gia súc và thực hiện Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.