DetailController

Chăn nuôi

Triển khai thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh

02/01/2024 15:42
Năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện các huyện, thành phố trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo các phòng, ban, ngành tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông về quản lý sản xuất kinh doanh sử dụng vật tư nông nghiệp. Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện sản xuất kinh doanh sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn.
Lực lượng chức năng kiểm tra chất lượng các cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền đến người chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thủy sản tuân thủ theo quy định của pháp luật, không buôn bán, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, hàng hết hạn; tuyên truyền về Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật Thủy sản và công tác an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp trong sản xuât, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp. Chỉ đạo các Đoàn kiếm tra làm tốt việc hướng dẫn các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng cho chủ cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp. Các ngành chức năng như: Nông nghiệp và Phát triến nông thôn, Hội Nông dân, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Quản lý thị trường chủ động triến khai thực hiện công tác giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp tại các đơn vị trong năm 2023. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị tích cực vận động các đoàn viên, hội viên thực hiện tốt những quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp. Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã chủ động chủ trì và phối hợp với các cơ quan thực hiện dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân; tổ chức các cuộc tập huấn về kỹ thuật sử dụng vật tư nông nghiệp, phân biệt vật tư nông nghiệp thật, giả và kém chất lượng.

Bên cạnh đó, ban hành các văn bản thực hiện về việc tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phàm nông lâm thủy sản; các ngành, đơn vị đoàn thế các huyện, thành phô đã tích cực tuyên truyền vận động người dân do đó việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp tại địa phương cơ bản đã thực hiện bảo đảm các quy định của pháp luật. Quá trình kiếm tra của Cục Quản lý thị trường  tỉnh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tuy nhiên việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn vẫn cồn tồn tại hạn chế như không niêm yết giá hàng hóa; để lẫn phân bón với hàng hóa khác, kê hàng chưa đảm bảo theo quy định, người trực tiếp bán thuốc thú y có chứng chỉ hành nghề thú y hết hiệu lực.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi là 05 cơ sở, 151 cơ sở kinh doanh thuốc thú y và 385 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Các cơ sở kinh doanh mặt hàng thức ăn chăn nuôi, thủy sản luôn chủ động nguồn hàng phục vụ nhu cầu của người dân. Nguồn hàng được các cơ sở kinh doanh nhập từ các nhà máy trong và ngoài tỉnh vào tiêu thụ thông qua các nhà phân phổi, đại lý. Các mặt hàng khá đa dạng, dồi dào tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân lựa chọn, đầu tư sản xuất, phát tri en chăn nuôi. Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn với mô hình kinh doanh nhỏ lẻ mang tính thời vụ, kinh doanh kết họp nhiều loại mặt hàng. Trong đó có nhiều cơ sở vừa kinh doanh vừa phục vụ nhu cầu chăn nuôi của gia đình, trang trại. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông về quản lý sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thủy sản được tích cực triển khai tại địa phương. Các cửa hàng đều được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các đại lý kinh doanh đã gắn biển hiệu, bảng niêm yết giá bán các mặt hàng thức ăn chăn nuôi đều nằm trong danh mục.

Năm 2024, tỉnh chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc không được sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, thủy sản; cung cấp danh mục các loại chất cấm không được sử dụng cho người dân biết; hướng dẫn đế các cơ sở buôn bán không được kinh doanh các sản phâm bị cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng và chưa được phép lưu hành sử dụng tại Việt Nam. Thành lập lại hệ thống thú y các cấp theo quy định, đảm bảo cho công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và quản lý thức ăn chăn nuôi theo quy định. Tăng cường kiểm tra xử lý các đơn vị vi phạm về sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuỷ sản. Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vận chuyển, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm./.