DetailController

Văn hóa

Triển khai kế hoạch phát triển Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2024

22/02/2024 16:30
Ngày 21/02, Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-BCĐ phát triển Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Kế hoạch nhằm tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch; các Nghị quyết, Chương trình hành động, Chiến lược, Chỉ thị, Đề án, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển du lịch của Trung ương và của tỉnh Hòa Bình. Tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về du lịch; tập trung các nguồn lực ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá, thu hút đầu tư phát triển du lịch; chú trọng xây dựng thêm sản phẩm du lịch mới; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch; tiếp tục triển khai công tác chuyển đổi số du lịch và đẩy mạnh công tác hợp tác phát triển du lịch. Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu về phát triển du lịch của tỉnh năm 2024, nhằm đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Yêu cầu: Việc triển khai Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2024 phải được sự tham gia của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch và cộng đồng địa phương. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức chỉ đạo, triển khai để đảm bảo hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch đề ra.

Mục tiêu: Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về du lịch. Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, Quy hoạch, Đề án phát triển du lịch của Trung ương và địa phương. Huy động các nguồn lực để triển khai các hoạt động du lịch. Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch. Phấn đấu năm 2024, tỉnh Hòa Bình đón được 4.200.000 lượt khách thăm quan du lịch, trong đó khách quốc tế là 500.000 lượt khách, khách nội địa: 3.700.000 lượt khách. Tổng thu từ du lịch đạt 4.600 tỷ đồng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Chỉ đạo tăng cường công tác chuyển đổi số, số hóa các điểm đến, công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch. Đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vận chuyển khách du lịch tại các khu, điểm du lịch. Chú trọng chất lượng công tác thẩm định, công nhận các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch. Tập trung ưu tiên các nguồn lực, lồng ghép nguồn ngân sách nhà nước để đầu tư, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật đầu tư phát triển hạ tầng giao thông du lịch đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như các bến cảng du lịch và tuyến đường hai bên ven hồ Khu du lịch hồ Hoà Bình để kết nối các điểm du lịch, tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho du khách và thu hút nhà đầu tư. Thu hút các nguồn vốn hỗ trợ chính thức nước ngoài (ODA), nguồn vốn tổ chức phi Chính phủ (NGO) và các nguồn xã hội hóa để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch. Huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trở thành những điểm tham quan du lịch; quan tâm xây dựng, cải tạo nâng cấp nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch. Triển khai các dự án hỗ trợ phát triển các điểm du lịch cộng đồng; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để sớm đưa điểm du lịch cộng đồng xóm Mỗ, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, xây dựng dự án, sản phẩm du lịch chất lượng, khai thác tiềm năng phát triển du lịch, thu hút thêm nhiều lượt du khách đến với tỉnh, phấn đấu đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh. Chỉ đạo các ngành tham mưu xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi cho đầu tư phát triển du lịch; có giải pháp ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, vướng mắc về cơ chế chính sách để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai các dự án du lịch. Xây dựng thương hiệu, chiến lược xúc tiến, chiến dịch quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả; đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch trên các kênh truyền thông và trên nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, Zalo, Cổng thông tin du lịch thông minh của tỉnh để thu hút khách du lịch; chỉ đạo triển khai công tác ứng dụng khoa học - công nghệ và số hóa trong tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến hình ảnh, sản phẩm du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp triển khai phủ sóng điện thoại và lắp đặt mạng wifi miễn phí cho một số khu, điểm du lịch quan trọng của tỉnh.

Xây dựng và phát triển mạnh thị trường du lịch nội địa bằng cách đưa ra những sản phẩm mới, phù hợp như tour ngắn ngày, nghỉ dưỡng, đi bộ, đạp xe, các cơ sở lưu trú mới vào phục vụ du khách.  Triển khai có hiệu quả chương trình Dự án 6 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; xây dựng và chuẩn hóa các điểm du lịch cộng đồng đạt chuẩn sản phẩm OCOP về du lịch tại các huyện, thành phố nhằm phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, trải nghiệm bản sắc văn hóa, ẩm thực đa sắc màu tại các địa phương, phấn đấu có 01 sản phẩm OCOP được công nhận cấp tỉnh năm 2024. Tiếp tục chỉ đạo phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn toàn tỉnh; tập trung phát triển một số dự án du lịch vui chơi giải trí chất lượng cao trên Khu du lịch hồ Hòa Bình. Mỗi huyện, thành phố chủ động đề xuất, xây dựng và hoàn thiện thủ tục công nhận tối thiểu 01 điểm du lịch cấp tỉnh mới góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phục vụ du khách.

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về du lịch, đặc biệt là cho cán bộ quản lý cấp huyện, cấp xã để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch. Chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tăng cường công tác đào tạo, tổ chức thường xuyên và liên tục các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề du lịch, ngoại ngữ, hướng dẫn viên du lịch tại điểm … cho cán bộ, nhân viên trong các tổ chức, doanh nghiệp, các hộ homestay hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ khôi phục các nghề truyền thống; xây dựng và bồi dưỡng các đội văn nghệ dân tộc để tạo ra các dịch vụ bổ trợ phục vụ khách du lịch trong tình hình mới, phù hợp với thực tiễn và mang lại hiệu quả. Triển khai có hiệu quả các hoạt động trong chương trình hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình hợp tác toàn diện giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam trong năm 2024; tiếp tục liên kết phát triển du lịch với các thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa và một số tỉnh, thành trong khu vực với phương châm “Liên kết, hành động và phát triển”. Tăng cường tổ chức các đoàn Famtrip và Presstrip, mời các đơn vị lữ hành, cơ quan truyền thông đến khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch; tuyên truyền quảng bá du lịch Hòa Bình cũng như kết nối với các doanh nghiệp du lịch tỉnh liên kết để đưa, đón, phục vụ khách du lịch; phối hợp, liên kết tổ chức các giải thể thao lớn trên địa bàn tỉnh nhằm quảng bá, thu hút khách du lịch như: Giải marathon, đua xe đạp, bơi thuyền... Chỉ đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh tăng cường liên doanh, liên kết, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các sản phẩm du lịch có tiềm năng, chất lượng cao đạt tiêu chuẩn mới được đưa vào khai thác, sử dụng. Tăng cường sự liên kết, hợp tác du lịch các của Hiệp hội du lịch của các tỉnh cũng như các Hội du lịch để kết nối các doanh nghiệp thúc đẩy du lịch phát triển.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo các Chương trình, Quy hoạch, Đề án, Kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh đã được phê duyệt. Tổ chức triển khai khảo sát, đánh giá các điều kiện và chuẩn bị từng bước lập hồ sơ thẩm định công nhận Khu du lịch hồ Hòa Bình thành Khu du lịch quốc gia để trình cơ quan có thẩm quyền công nhận vào năm 2025. Chủ trì và phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch; công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch; công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực và phát triển sản phẩm du lịch. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường và đổi mới các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Hòa Bình. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chiến dịch truyền thông, quảng bá du lịch Hòa Bình tại các thị trường trọng điểm trong nước và quốc tế; tiếp tục triển khai có hiệu quả trong việc chuyển đổi số của tỉnh, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan về chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. Chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch viễn thông trên địa bàn nhắn tin SMS để quảng bá, giới thiệu về các sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh nhằm thu hút du khách đến với Hòa Bình. Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông ưu tiên đầu tư xây dựng trạm phát sóng, hỗ trợ điểm truy cập mạng cho khách du lịch tại điểm du lịch mới có sóng viễn thông còn hạn chế. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng và các địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khi tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao du lịch, lễ hội trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường du lịch tại các khu, điểm, đơn vị hoạt động du lịch. Kiểm tra hoạt động của các phương tiện vận chuyển khách du lịch đặc biệt là các tàu, thuyền vận chuyển khách du lịch trên Khu du lịch hồ Hòa Bình. Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố triển khai các biện pháp chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch…

Ban Chỉ đạo Du lịch các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu các điểm đến du lịch; phối hợp tổ chức tốt các Lễ hội cấp tỉnh và chủ trì tổ chức các lễ hội tại địa phương; tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh và địa phương; đào tạo phát triển nguồn du lịch; bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh môi trường tại các khu điểm du lịch do địa phương quản lý.  Chủ động đẩy mạnh công tác xây dựng sản phẩm du lịch; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bảo tồn văn hóa tại các bản du lịch cộng đồng, công nhận sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng và công nhận điểm du lịch cấp tỉnh. Rà soát lại các điểm đón tiếp khách du lịch còn bị hạn chế về cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, nước sạch, sóng điện thoại... để đề xuất phương án hỗ trợ, giải quyết./.