DetailController

Thời sự trong ngày

Triển khai kế hoạch diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa, thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập hồ thủy điện

12/07/2023 16:30
Ngày 12/7, Ban tổ chức diễn tập Phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập, hồ thủy điện Hòa Bình năm 2023 đã tổ chức Họp để quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên và thông qua kế hoạch diễn tập Phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa, thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập, hồ thủy điện Hòa Bình năm 2023. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập phát biểu kết luận cuộc họp

Thực hiện chỉ thị số 975/CT-QK3 ngày 8/6/2023 về việc tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với thảm họa thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập hồ Thủy điện Hòa Bình năm 2023. Tỉnh Hòa Bình đã ban hành các dự thảo kế hoạch; quyết định thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc; hướng dẫn soạn thảo văn kiện, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức để triển khai thực hiện. Với đề mục “Tỉnh Hòa Bình phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập hồ Thủy điện Hòa Bình và tìm kiếm cứu nạn”.

Nội dung diễn tập được chia làm 2 giai đoạn, với 8 vấn đề huấn luyện. Trong đó, giai đoạn 1: Diễn tập cơ chế vận hành với 3 vấn đề huấn luyện lần lượt là: Cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình triển khai nhiệm vụ phòng thủ dân sự ứng phó với động đất ảnh hưởng đến đập thủy điện Hòa Bình và tìm kiếm cứu nạn; Hội nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình đánh giá tình hình, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó; Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, chỉ đạo hiệp đồng giữa các lực lượng; Tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả động đất làm ảnh hưởng đến đập thủy điện Hòa Bình; Hội nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình xử trí tình huống “Thủy điện Hòa Bình xả lũ khẩn cấp và tìm kiếm cứu nạn”. Giai đoạn 2:  Thực hành ứng phó thảm họa thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập hồ thủy điện Hòa Bình và tìm kiếm cứu nạn với 5 vấn đề huấn luyện là: Thông tin, thông báo, cảnh báo động đất, di dời nhân dân, tài sản đến nơi an toàn, thiết lập Sở Chỉ huy phía trước của tỉnh Hòa Bình; Vận hành xả lũ khẩn cấp Hồ thủy điện Hòa Bình; Tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện bị đắm chìm, trôi dạt trên hạ lưu Sông Đà; Khắc phục sự cố sạt lở, sập đổ công trình và tìm kiếm cứu nạn; Thiết lập Bệnh viện dã chiến, khu vực sơ tán Nhân dân bị ảnh hưởng do thảm họa, sự cố gây ra.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa, thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập hồ thủy điện Hòa Bình năm 2023. Theo đó, tổng thời gian diễn tập là 15 ngày, trong đó: Tập huấn bồi dưỡng lý luận 1 ngày; huấn luyện, luyện tập 10 ngày; luyện tập tổng hợp 3 ngày...

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Kịch bản nội dung tình huống diễn tập cần sát với thực tế và sát với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng địa phương. Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình tổng hợp các ý kiến thảo luận đóng góp sớm hoàn thiện kế hoạch diễn tập. Quá trình tổ chức diễn tập, từng sở, ngành đơn vị phải quán triệt sâu sắc quan điểm, mục đích, ý nghĩa, quy mô cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm; tạo sự đồng thuận, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan Bộ, ngành Trung ương, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn và các lực lượng liên quan làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, an toàn tuyệt đối về mọi mặt./.