DetailController

Giáo dục

Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

01/07/2020 00:00
Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” được triển khai nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ, hình thành và hiện thức hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Thu hút nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ Sở GD&ĐT và các đơn vị, trường học xây dựng và hoàn thiện Hệ sinh thái khởi nghiệp; từng bước hình thành, xây dựng quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.
Hằng năm, các học sinh, sinh viên trên địa bàn được cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp

Đề án xác định mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2021: 100% các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và thúc đẩy việc thành lập trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; 100% học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh được tiếp cận, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% các trường cao đẳng, trung cấp 01 ý tưởng, dự án khởi nghiệp trở lên của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 20% giáo viên phổ thông được trang bị kiến thức về quản lý tài chính, hướng nghiệp và khởi nghiệp để tư vấn, hỗ trợ học sinh trong việc xây dựng mục tiêu cá nhân và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp; Ít nhất 30% trường THPT kết nối được với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đưa học sinh đến trải nghiệm thực tế về hướng nghiệp – khởi nghiệp và được truyền cảm hứng từ các doanh nhân địa phương.

Mục tiêu đến năm  2025: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm (khoa, phòng, bộ phận) hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các trường cao đẳng, trung cấp, các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; 100% các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp trở lên của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguôn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn; 50% giáo viên phổ thông được trang bị kiến thức về quản lý tài chính, hướng nghiệp và khởi nghiệp để tư vấn, hỗ trợ học sinh trong việc xây dựng mục tiêu cá nhân và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp; 50% các trường cao đẳng, trung cấp hình thành các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp hoặc các câu lạc bộ khởi nghiệp theo lĩnh vực; phối hợp với các doanh nghiệp để hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản để hình thành các trung tâm, câu lạc bộ khởi nghiệp tại các trường. Ít nhất 70% học sinh phổ thông được trang bị đầy đủ kiến thức về quản lý tài chính và khởi nghiệp;  Ít nhất 20% phụ huynh học sinh trên địa bàn tỉnh được hướng dẫn cách đồng hành và hỗ trợ con nuôi dưỡng các ý tưởng khởi nghiệp.

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, các sở, ban, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố  tập trung một số các giải pháp: đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; thực hiện cơ chế, chính sách và hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên…