DetailController

Thủy sản

Tổng sản lượng khai thác thủy sản năm 2023 toàn tỉnh đạt 2.400 tấn

19/12/2023 16:31
Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản (sở Nông nghiệp và PTNT), năm 2023 sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh ước đạt 9.750 tấn, bằng 96% so với cùng kỳ và 100% kế hoạch đề ra.
Sản lượng khai thác thủy sản năm 2023 ước đạt 2.450 tấn, chủ yếu khai thác trên hồ thủy điện sông Đà và các sông, suối, hồ, đập lớn

Trong năm, các cơ sở, hộ dân sản xuất, ương dưỡng cá giống đã cho sinh sản nhân tạo và ương nuôi cá bột, cá hương, cá giống phục vụ cho sản xuất vụ xuân. Sản lượng cá giống  năm 2023 ước đạt 130 triệu con giống các loại. Duy trì diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha), số lồng nuôi cá 4.987, sản lượng nuôi trồng  năm 2023 ước đạt: 9.750 tấn đạt 96% so với cùng kỳ và 100% kế hoạch đề ra, gồm các loài như: Cá Nheo Mỹ, cá Chiên, cá Lăng, Diêu hồng, cá Trắm đen, cá Bỗng, cá Tầm, Trắm cỏ, cá Rô phi, cá Chim trắng, cá Trê lai, cá chép...

Tình hình khai thác thủy sản diễn ra ổn định, chủ yếu là trên hồ thủy điện sông Đà và các sông suối lớn, hồ, đập. Phương tiện, ngư cụ khai thác gồm thuyền các loại 1.480 chiếc, lưới các loại 1.250 chiếc và 445 cái vó đèn. Đối tượng khai thác là các loại cá: Cá vền, ngão, ngần và tôm sông, các loài cá có giá trị kinh tế ngày càng chiếm tỷ lệ thấp. Sản lượng khai thác thủy sản năm 2023 ước đạt 2.450 tấn.