DetailController

Thời sự trong ngày

Tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

15/05/2024 17:26
Sáng ngày 15/5, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (BCĐ 515) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hội nghị được kết nối với 71 điểm cầu trên cả nước, với khoảng 3.000 đại biểu tham dự. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Phó Trưởng BCĐ 515 Quốc gia. Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện các Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6-12-2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian qua, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ đã thể hiện được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; ưu tiên bảo đảm bằng các nguồn lực. Các chế độ chính sách được bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách đúng mục đích, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện, trang bị tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ. Kết quả từ năm 2013 đến nay, toàn quốc TKQT được 21.228 hài cốt liệt sĩ (trong nước 10.283, ở Lào 3.365, Campuchia 7.580) đã đáp ứng phần nào mong mỏi của Nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những vướng mắc, tồn tại về chế độ, chính sách, về công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ; cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương, đánh giá cao những kết quả các cơ quan đơn vị đã đạt được. Thượng tướng nhấn mạnh, các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm phải mang tính đồng bộ, linh hoạt theo sự phát triển của tình hình, phù hợp các quy định chung của pháp luật; thời gian tới các ban, bộ, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác TKQT hài cốt liệt sĩ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ TKQT HCLS đạt hiệu quả thiết thực. Các cơ quan đơn vị từ Trung ương đến địa phương dự toán, phân bổ nguồn kinh phí, bảo đảm đúng, đủ kịp thời; dân chủ công khai theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên rà soát, đề xuất bổ sung các trang bị, phương tiện cần thiết đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ; tích cực huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ các hoạt động TKQT hài cốt liệt sĩ; góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Về kiến nghị đề xuất của các đơn vị, địa phương, giao cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 tổng hợp đầy đủ, đưa vào báo cáo tổng kết làm cơ sở kiến nghị đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương nghiên cứu đề xuất ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế các Quyết định cũ trong thời gian tới bảo đảm phù hợp yêu cầu nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ trong tình hình mới.

Thượng tướng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác TKQT hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ kinh phí với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước...

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đã khen thưởng 26 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm làm nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ./.