DetailController

Tin từ các đơn vị

Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu về "Thực hiện Phong trào học tập suốt đời gắn với Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới" năm 2023

14/12/2023 16:30
Ngày 14/12, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi tìm hiểu về "Thực hiện Phong trào học tập suốt đời gắn với Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới" năm 2023. Dự hội nghị, có lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng và Hội Khuyến học tỉnh.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho các tác giả đạt giải

Cuộc thi tìm hiểu về "Thực hiện Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị gắn với Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới" năm 2023 được phát động từ ngày 14/11/2023 đến 14/12/2023 trên địa bàn tỉnh. Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng với sự quan tậm của cán bộ, hội viên các cấp triển khai khẩn trương, nghiêm túc, qua đó đã đạt được nhiều kết quả, các bài viết đã được sơ khảo từ cơ sở, sau đó được lựa chọn khá kỹ lưỡng về chất lượng hình thức và nội dung gửi về Ban tổ chức Cuộc thi.

Sau 1 tháng phát động, triển khai, toàn tỉnh có hơn 1.000 bài viết ở vòng sơ khảo và 600 bài gửi về BTC chấm và trao giải. Thành phần tham gia cuộc thi đa dạng, từ cán bộ, hội viên khuyến học các cấp đến các thầy giáo, cô giáo đang công tác tại các trường học trên địa bàn tỉnh và cán bộ đã nghỉ hưu, nông dân, đoàn viên thanh, thiêu niên, phụ nữ, người lao động thuộc các ngành, các giới... Mỗi bài viết dự thi có những cách nhìn riêng tuy nhiên đều thể hiện được nhận thức, trách nhiệm và sự quan tâm về chủ trương xây dựng xã hội học tập gắn với Cuộc vận động xây dựng Nông thôn mới của Đảng, nhà nước nói chung, của mỗi địa phương nói riêng.

Đa số các bài dự thi đều đạt được yêu cầu của Ban tổ chức. Nội dung bài thi xuyên suốt về tìm hiểu chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, về Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập. Bên cạnh đó, giới thiệu những gương điển hình, mô hình khuyến học tiêu biểu, những giải pháp sáng tạo, những cách làm hay của cán bộ, hội viên khuyến học và toàn thể người dân trong việc xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trên toàn tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 05 giải Ba và 10 giải Khuyến khích; đồng thời tặng Giấy khen cho các đơn vị đã tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu về “Thực hiện Phong trào Học tập suốt đời gắn với Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới” năm 2023./.

Lãnh đạo Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh tặng Giấy khen cho các tác giả đạt giải