DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2023

11/01/2023 00:00
Ngày 11/1, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương độc lập và Huân chương lao động cho các tập thể

Năm 2022, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhưng giá xăng dầu, chi phí đầu vào, vận tải tăng cao; thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp…ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân. Trên cơ sở sự lãnh đạo của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, sự hỗ trợ của các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực. Đồng thời, ứng phó, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. UBND tỉnh đã phát động và chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thích ứng an toàn, phục hồi phát triển thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022”; triển khai 02 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và 04 phong trào thi đua chuyên đề đặc thù gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh. Trong đó nổi bật là phong trào “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ để triển khai các dự án trọng điểm dự kiến khởi công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.

Công tác xây dựng đảng được quan tâm chỉ đạo, đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện các văn kiện mới ban hành của Trung ương phù hợp với tình hình của tỉnh. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt được kết quả tích cực. Kinh tế từng bước được phục hồi; tăng trưởng kinh tế đạt 9,03%; GRDP bình quân đầu người đạt 66,7 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 6.410 tỷ đồng, vượt 64% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; có 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Những kết quả nổi bật đó, có sự đóng góp quan trọng từ hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.  

Với những kết quả đã đạt được, năm 2022 Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương các loại cho 09 tập thể, 08 cá nhân của tỉnh Hòa Bình; tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Nhân dân” cho 01 cá nhân, “Nghệ nhân ưu tú” cho 26 cá nhân; truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 01 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho 780 tập thể và 1.077 cá nhân. Trong đó, Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 105 tập thể; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 126 tập thể, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 66 cá nhân; Bằng khen cho 549 tập thể và 1.011 cá nhân.

Nhân dịp này, hội nghị đã trao Huân chương độc lập hạng Ba cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hòa Bình đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Huân chương lao động hạng Ba cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, an toàn, tạo công ăn việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình. Trao tặng Huân chương lao động hạng Ba cho ông Đinh Quốc Liêm, nguyên BTV Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình; trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 01 cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao Cờ thi đua cho 11 đơn vị xếp thứ nhất, Bằng khen cho 15 đơn vị xếp thứ Nhì và 15 đơn vị xếp thứ ba Ba các Cụm, Khối thi đua trong tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những nỗ lực và thành tích xuất sắc đạt được của các tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua học tập, công tác, lao động sáng tạo đóng góp vì sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà trong năm qua. Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, đó là: Tiếp tục quán triệt, triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt chủ đề phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị. Xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đừng cho rằng thi đua là một công việc khác với công việc làm hằng ngày. Thực ra công việc hằng ngày chính là nền tảng thi đua”. Tổ chức các phong trào thi đua phải thực chất, tránh hình thức. Khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng thành tích. Bên cạnh khen theo định kỳ, cần quan tâm khen thưởng chuyên đề. Đẩy mạnh thi đua thực hiện đồng bộ các đột phá chiến lược được Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh đã xác định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trong năm 202  sẽ có nhiều thành công mới và kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, cộng đồng các doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, kịp thời hiệu quả” thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023./.

Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương lao động hạng Ba cho ông Đinh Quốc Liêm, nguyên UV BTV Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc