DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Tổng kết công tác Dân vận và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vân khéo” tỉnh năm 2022

21/12/2022 00:00
Ngày 20/12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vân khéo” tỉnh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự còn có các đồng chí: Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; thành viên các Ban Chỉ đạo.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; kịp thời ban hành các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận để tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có các văn bản về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Hệ thống dân vận các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt việc nắm tình hình Nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết những vướng mắc, phát sinh liên quan đến đời sống, sản xuất của Nhân dân ngay từ cơ sở.

Chính quyền, các cơ quan nhà nước các cấp thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, tổ chức tiếp công dân, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc đối thoại với Nhân dân; tập trung rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan liên quan trong công tác vận động Nhân dân. Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Ban Chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác dân vận đã kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở và giám sát công tác quản lý đất đai về tôn giáo tại 20 cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các ban, sở, ngành, các huyện, thành phố đã tổ chức hơn 100 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và giữ vững lòng tin của Nhân dân đối với Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị thật sự gương mẫu, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tính đến ngày 30/11/2022, toàn tỉnh có 3.851 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó: lĩnh vực kinh tế 690 mô hình; lĩnh vực văn hóa - xã hội 1.647 mô hình; lĩnh vực an ninh - quốc phòng 1.126 mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 388 mô hình.

Tại hội nghị đại diện các sở, ngành và địa phương cũng đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm kết quả đã đạt được trong năm 2022 cũng như kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới như: quan tâm, tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết của huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy các cấp, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể về vị trí, vai trò của công tác dân vận và trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đối với công tác dân vận. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 15/15/2022 của BTV TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh trong tình hình mới. Chủ động nắm tình hình dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo. Lắng nghe tâm tư, nguyên vọng chính đáng để tham mưu cấp ủy, chính quyền giải pháp có hiệu quả nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện tốt việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Ban Chỉ đạo cấp ủy về công tác dân vận xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2023; kịp thời kiện toàn các Ban Chỉ đạo khi có sự thay đổi.

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Ban Dân vận TƯ đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 40 cá nhân. Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 17 tập thể, 13 cá nhân thuộc Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đạt thành tích trong tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận năm 2022./.