DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Tổng hợp kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

30/10/2023 16:30
Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 16/10/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức để các vị đại biểu Quốc hội tỉnh (ĐBQH) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Qua tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, cụ thể như sau:

Về lĩnh vực đầu tư, xây dựng : Cử tri xã Tân Thành, huyện Mai Châu kiến nghị thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Hòa Bình, hiện nay xã Tân Dân và xã Tân Mai được sáp nhập thành xã Tân Thành và có trụ sở tại UBND xã Tân Dân cũ. Để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động của chính quyền xã và thuận tiện cho các giao dịch của người dân, đề nghị các cơ quan chức năng sớm triển khai đầu tư xây dựng Khu Trung tâm hành chính xã (đã được quy hoạch tại xóm Đá Đỏ, xã Tân Thành). Cử tri xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn kiến nghị hiện nay, một số hộ dân nằm trong khu vực quy hoạch Dự án đô thị nghỉ dưỡng cao cấp (khu khoáng nóng xóm Dọi, xã Quý Hòa) nhàđã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được phép xây dựng nhà kiên cố, do đất của các hộ gia đình đã nằm trong quy hoạch dự án. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo UBND huyện Lạc Sơn sớm triển khai việc cấp đất tái định cư để người dân xây dựng nhà kiên cố, ổn định cuộc sống. Cử tri thành phố Hòa Bình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo điều chỉnh khu dân cư hiện hữu tập trung nằm trong quy hoạch Dự án Khu công nghiệp Yên Quang, Cụm công nghiệp Tiên Tiến ra khỏi quy hoạch.

Về chế độ, chính sách, công tác cán bộ: Cử tri xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn: đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công do bị hư hỏng. Tòa án nhân dân tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động, tập huấn nghiệp vụ cho các Đoàn Hội thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các huyện, thành phố.

Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Cử tri xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, tiến hành thu hồi đối với diện tích đất do hạt Giao thông quản nhưng không còn sử dụng để bàn giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tòa án nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các địa phương bố trí tạo nguồn quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc của Tòa án cấp huyện. Công ty Điện lực Hòa Bình đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo UBND huyện Lạc Thủy sớm hoàn thiện, phê duyệt trước hồ sơ GPMB và cho phép hoàn thiện sau các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất đối với công trình Xây dựng mới đường dây 35kV mạch vòng liên kết lộ 371E19.3 (TBA 110kV Thanh Nông - Hòa Bình) - lộ 374E24.8 (TBA 110kV Thanh Nghị - Hà Nam) và cải tạo đường dây 35kV lộ 371E19.3 để sớm chi trả cho các hộ và thi công kéo dây hoàn thiện công trình xong trước 30/11/2023. Đồng thời, sớm hoàn thiện thủ tục phê duyệt phương án đền bù 02 công trình xây dựng năm 2022 đã được kiểm đếm xong. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Lạc Sơn sớm giải phóng mặt bằng các đoạn tuyến vướng mắc để thi công hoàn thiện các công trình điện trên địa bàn huyện. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo UBND các huyện, thành phố sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thu hồi và định giá đất các công trình điện trên địa bàn nhằm đảm bảo tiến độ quyết toán các dự án theo kế hoạch của Tổng công ty Điện lực Việt Nam giao. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổng hợp đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất đối với các công trình do Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai đã hoàn thiện hồ sơ trích đo đất. Đồng thời chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát và sớm phê duyệt bổ sung kế hoạch sử đất các công trình điện đã được các huyện, thành phố đăng ký trong năm 2023. Đối với các công trình điện trung áp, hạ áp thời gian thực hiện đầu tư ngắn, diện tích đất cần thu hồi nhỏ song thủ tục định giá đất lại kéo dài. Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề nghị UBND tnh chỉ đạo các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố ưu tiên bổ sung quỹ đất năng lượng cho các dự án này; phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất và sớm hoàn thiện các thủ tục trong công tác đền bù GPMB, tránh khiếu kiện của các hộ dân bị ảnh hưởng. Đối với việc xác định và phê duyệt giá đất cụ thể của các dự án, đề nghị Ban Định giá đất tại các huyện, thành phố sẽ chủ động thực hiện định giá đất cho công trình để có căn cứ sớm thực hiện các bước tiếp theo của công tác GPMB.

Về lĩnh vực quản lý tài sản, tài chính, tín dụng: Cử tri các huyện, thành phố đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát, xác định lại nhu cầu sử dụng đối với tài sản dôi dư sau sáp nhập, đề xuất phương án xử lý phù hợp. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đề nghị UBMTTQVN tỉnh tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, của địa phương trên địa bàn tỉnh; mở tài khoản tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và gửi các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn có tính chất từ thiện và các nguồn vốn hơp pháp khác vào Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, góp phần bổ sung vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc truyền tải, quản lý nguồn vốn vay ưu đãi; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để hướng dẫn người dân cách thức sử dụng vốn hiệu quả, đặc biệt đối với hộ nghèo; tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm của hộ vay trong chấp hành tốt nghĩa vụ trả nợ. Kho bạc Nhà nước tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thường xuyên báo cáo công việc triển khai thực hiện dự án đầu tư, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo và tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện dự án và đẩy nhanh tiến độ giải ngân; chỉ đạo cơ quan Tài chính, Thuế và các đơn vị có liên quan tập trung nhanh nguồn thu, đáp ứng đủ nguồn vốn và kịp thời nhập dự toán vào hệ thống TABMIS cho các dự án để KBNN thực hiện kiểm soát, thanh toán theo kế hoạch được giao kịp thời. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan tài chính khi nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền về giao kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án cần nhập đầy đủ kịp thời vào chương trình TABMIS theo quy định để Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát, giải ngân vốn đầu tư; phối hợp với Sở KH&ĐT, KBNN thống nhất số liệu báo cáo thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đối với các cấp chính quyền, Chính phủ, bộ, ngành trong các cuộc họp định kỳ, thường xuyên, đột xuất; trong cả trường hợp đối chiếu chốt số liệu giải ngân để thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn trước khi tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án thường xuyên kiểm tra, giám sát nhà thầu đảm bảo thi công đúng tiến độ thực hiện hợp đồng; khi có khó khăn vướng mắc cần báo cáo kịp thời để có biện pháp như: dừng bảo lãnh tạm ứng để thu hồi vốn tạm ứng hoặc cho gia hạn hợp đồng…, tránh để xảy ra tình trạng nhà thầu không thực hiện đúng hợp đồng đã ký dẫn đến số dư tạm ứng bị quá hạn, không hoàn được tạm ứng mới báo cấp có thẩm quyền; cần có giải pháp quyết liệt hơn trong việc phối hợp với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, sớm gửi đến KBNN hồ sơ, chứng từ theo quy định để kiểm soát, thanh toán cho nhà thầu.  

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp, triển khai có hiệu quả giải pháp hỗ trợ các ngân hàng trên địa bàn trong xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản để thu hồi nợ; hỗ trợ áp dụng thủ tục rút gọn theo yêu cầu của Tòa án trong việc xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 của Quốc hội và thực hiện ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản biến động của các ngân hàng. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, có chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nông nghiệp sạch, liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...lĩnh vực mà địa phương có lợi thế cạnh tranh. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai chiến lược tài chính toàn diện; phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thay đổi thói quen thanh toán bằng tiền mặt, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội hàng năm theo Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 95/QĐ-HĐQT ngày 14/6/2023 của Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Trong đó, năm 2023, đề  nghị bổ sung vốn ngân sách địa phương sang Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tối thiểu 100 tỷ đồng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện tiến hành rà soát và báo cáo về hoạt động của các chương trình dự án tài chính vi mô (theo Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ) để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình tiến hành cấp giấy chứng nhận hoạt động và tổ chức giám sát hoạt động đối với Chương trình dự án tài chính vi mô theo quy định. Để tăng cường năng lực tài chính cho các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan xem xét cho phép các Quỹ tín dụng nhân dân khi đóng Quỹ phòng chống thiên tai được xác định trên giá trị tài sản là nguồn vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính hằng năm.

Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn: Cử tri xã Thung Nai, huyện Cao Phong kiến nghị việc thực hiện Dự án giảm nghèo, hỗ trợ đại gia súc cho các hộ dân theo quy định tại Nghị quyết số 185/2022/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 và các văn bản hướng dẫn còn còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế (quy định về trọng lượng bò phải đạt 220 kg, trâu đạt trọng lượng 350 kg… trong khi định mức tiền hỗ trợ cho hộ mới thoát nghèo tối đa không quá 16 triệu đồng, hộ nghèo tối đa không quá 18 triệu đồng. Như vậy nếu 2 hộ mua chung thì thừa kinh phí, còn 3 hộ thì lại thiếu kinh phí). Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh và có quy định đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Về lĩnh vực giao thông vận tải: Cử tri huyện Mai Châu đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát mở tuyến đường dân sinh từ xóm Xà Lính, xã Pà Cò, huyện Mai Châu đến khu vực rừng già Quốc lộ 6, địa phận tỉnh Hòa Bình để tạo thuận lợi cho người dân trong tham gia lao động sản xuất.

Về lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội: Bảo hiểm xã hội tỉnh kiến nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho học sinh, sinh viên từ ngân sách địa phương. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với cơ quan BHXH đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT và tăng cường đề xuất giải pháp phát triển người tham gia BHXH nhằm đạt được mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp thanh tra kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH; tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra kiểm tra; giải quyết, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT

Về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: Cử tri xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn hiện nay, đối với các xã chuẩn bị về đích nông thôn mới đang được tập trung nguồn lực đầu tư tối đa để đạt các tiêu chí về đích nông thôn mới. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung nguồn lực đầu tư cho các xã này thì các xã còn lại đã khó khăn lại càng khó khăn hơn và không có cơ hội hoàn thành thêm các tiêu chí để về đích nông thôn mới. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh quan tâm phân bổ nguồn kinh phí đầu phù hợp để tạo điều kiện cho các xã khó khăn phát triển vươn lên, không bị tụt hậu quá xa so với các địa bàn xã khác. Cử tri thành phố Hòa Bình để thực hiện tốt các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, đề nghị UBND tỉnh xem xét có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự nguyện hiến đất làm các công trình hạ tầng công cộng để thực hiện các thủ tục điều chỉnh biến động về đất đai, giúp công tác quản lý nhà nước về đất đai thuận lợi hơn.

Về lĩnh vực công thương: Công ty Điện lực Hòa Bình đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở công thương sớm hoàn thiện hồ sơ và trình UBND tỉnh chấp thuận phương án thay đổi thiết kế công trình Di chuyển ĐZ 35 kV lộ 372 E10.1 (đoạn tuyến qua khu đổ thải mở rộng Nhà máy thủy điện Hòa Bình) để hoàn thiện hồ sơ GPMB và nghiệm thu bàn giao công trình. Cục Quản lý thị trường tỉnh đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, phòng chống tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại.

Về lĩnh vực văn hóa: Cử tri xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát và bố trí kinh phí trùng tu đối với Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia Hang xóm Trại. Cử tri huyện Lương Sơn đề nghị UBND tỉnh có giải pháp, cơ chế để khuyến khích thu hút các nhà đầu tư, huy động các nguồn lực nhằm phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn, góp phần phát triển du lịch như (di tích lịch sử văn hóa; mô hình bảo tồn Làng văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch)./.