DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình

22/03/2022 00:00
Sáng 22/3, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng Đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Cùng đi có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Trợ lý, Văn phòng Tổng Bí thư.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình

Tại buổi làm việc, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, làm tốt công tác dự báo tình hình, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhằm thực hiện "mục tiêu kép" vừa tập trung phòng, chống dịch COVID-19, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân vừa chăm lo phát triển kinh tế, xã hội.

Công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện hiệu quả, có nhiều đổi mới, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tỉnh đã chủ động, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cùng nhiều Chương trình hành động, Kế hoạch, Nghị quyết chuyên đề cụ thể, rất thiết thực. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả 04 đột phá chiến lược: Quy hoạch; phát triển hạ tầng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động.

Văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên; cải cách hành chính được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước có chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc, lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chế độ được nâng cao, tạo thêm thế và lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững.

Năm 2021, có 16/21 chỉ tiêu về kinh tế ước đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tăng trưởng kinh tế ước đạt 2,66%; GRDP bình quân đầu người đạt 61,1 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 5.615 tỷ đồng tăng 36% so với năm 2020. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 31,6%; tổng số xã về đích nông thôn mới là 65 xã. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.218 triệu USD, độ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 51,5%. Công tác văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, truyền thông, ứng dụng công nghệ, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên đạt kết quả tích cực. Đời sống của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% (từ 8,6% năm 2020 xuống còn 6,6% năm 2021); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,19%...

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, tỉnh Hòa Bình vẫn còn 05 chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch. Quy mô kinh tế còn nhỏ, nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp. Khu vực dịch vụ (nhất là du lịch) phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, còn manh mún. Đời sống một bộ phận người dân ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, chênh lệch so với khu vực thành thị…

Nhiệm vụ năm 2022, tỉnh Hòa Bình tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các văn kiện của Trung ương mới ban hành và các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chuyên đề toàn khóa Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Thực hiện tốt công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy và chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra, giám sát. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn bộ hệ thống chính trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “nhất hô bá ứng”; “tiền hô hậu ủng”; “trên dưới đồng lòng” và “dọc ngang thông suốt”, lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…

Đại diện các ngành, địa phương đã báo cáo tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân tỉnh Hòa Bình; công tác tổ chức cán bộ, nhất là cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân tộc của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình; báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Lương Sơn và những kiến nghị, đề xuất.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm vui mừng trước những đổi thay và sự phát triển của tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tựu nổi bật của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong thời gian qua.

 Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định: Tỉnh Hoà Bình có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ; là địa phương giàu truyền thống các mạng, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, tiêu biểu là dân tộc Mường với các di sản văn hóa nổi tiếng như: Mo Mường, Sử thi Đẻ đất đẻ nước; nơi có Thủy điện Hòa Bình - công trình thế kỷ, đóng góp rất lớn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn những hạn chế, để kịp thời khắc phục, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, chỉ đạo quyết liệt để quyết tâm khắc phục trong thời gian tới. Năm 2022, trước những thời cơ và thách thức, tỉnh cần sớm nghiên cứu và cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của tỉnh Hòa Bình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay là phải tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, địa phương về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch. Quyết tâm giữ vững thành tích chống dịch của tỉnh trong thời gian qua; thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Chăm lo toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, phát huy đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Đổi mới phương thức lãnh đạo; làm tốt công tác quỵ hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chính sách cán bộ dân tộc. Thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá" trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW khoá XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đây là vấn đề cơ bản, chiến lược, lâu dài.

Phát huy hơn nữa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phát triển có trọng tâm, trọng điểm, cân đối, hài hoà giữa các địa phương và giữa khu vực đô thị và nông thôn. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan nông thôn.

Cần chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc, làm cho giá trị của các di sản văn hóa thấm sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội nhằm giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng nhân cách con người Hòa Bình phát triển toàn diện. Khai thác, phát huy có hiệu quả di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình gắn với phát triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với sự phát triển kinh tế cũng cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Giữ vững ổn đinh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý. Quan tâm giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai, không để phát sinh khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp, hình thành các điểm nóng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hòa Bình sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, xây dựng tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, kinh tế đạt mức trung bình của cả nước, năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và Miền núi Bắc Bộ.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã thăm và tặng quà công nhân và người lao động tại Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam, tại thành phố Hòa Bình./.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác tới thăm Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam tại thành phố Hòa Bình