DetailController

Văn hóa

Tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

04/03/2024 16:00
Ngày 04/3, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-BTC về Tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024.

Mục đích nhằm đánh giá thực chất kết quả hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong những năm qua; Qua đó cổ vũ, động viên và không ngừng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thời gian tới; Đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT Quân khu và thanh niên, sinh viên lần thứ X, năm 2024 đạt kết quả cao. Tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân; Hướng tới chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng các cấp trong LLVT tỉnh giai đoạn 2019 - 2024, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Chủ đề của Liên hoan là: Hát mãi khúc quân hành.

Nội dung: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước; Ca ngợi truyền thống cách mạng, truyền thống dân tộc Việt Nam, khát vọng cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Gương người tốt, việc tốt, tình đoàn kết quân dân; Hình tượng người chiến sĩ hôm nay trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Bám sát nhiệm vụ của Quân đội, LLVT tỉnh và truyền thống của đơn vị, địa phương.

Về hình thức: Nội dung tham gia Liên hoan của các Đoàn được xây dựng thành một chương trình hoàn chỉnh, không giới hạn thể loại biểu diễn, song phải có ít nhất 03 loại hình nghệ thuật: Ca, múa, sân khấu. Khuyến khích các tiết mục tự biên, những sáng tác mới có nội dung, tư tưởng, nghệ thuật tốt, phản ánh không khí học tập, sinh hoạt, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị; Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân gian, dân tộc; Những ca khúc cách mạng, các bài hát quy định trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Các tác phẩm ca ngợi tình đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế; Những chương trình có tính sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả.

Đối tượng tham dự là: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên; đoàn viên, thanh niên, đơn vị kết nghĩa; sinh viên các nhà trường trên địa bàn tỉnh. Có thể mời các nhạc sĩ, biên đạo chuyên nghiệp để dàn dựng nâng cao chất lượng nghệ thuật, tuyệt đối không sử dụng các nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp trực tiếp biểu diễn. Quân số tham gia của mỗi đoàn không quá 30 người (bao gồm cả cán bộ phụ trách, diễn viên, phục vụ, lái xe); lực lượng kết nghĩa không quá 1/3 tổng quân số của đoàn.

Theo Kế hoạch: Tổ chức Liên hoan từ cấp huyện đến cấp tỉnh: Cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp mình và tham gia Liên hoan cấp trên.

Thời lượng: Thời lượng tham gia Liên hoan cấp tỉnh của mỗi Đoàn không quá 50 phút (mỗi huyện thành lập 01 Đoàn để tham gia thi Liên hoan cấp tỉnh); Thời lượng tham gia Liên hoan cấp huyện của mỗi Đoàn không quá 40 phút. Sau Liên hoan cấp tỉnh, Ban Tổ chức giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn các tiết mục xuất sắc, thành lập Đoàn nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình tham gia Liên hoan cấp Quân khu và biểu diễn phục vụ Nhân dân, LLVT trên địa bàn.

Thời gian: Cấp tỉnh: Dự kiến từ ngày 25/4 đến ngày 26/4/2024. Cấp huyện: Xong trước ngày 12/4/2024.

Địa điểm: Cấp tỉnh: Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình. Cấp huyện: Tự xác định./.