DetailController

Tin hoạt động

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023

13/03/2023 17:00
Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023. Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới đồng thời nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ngày 10/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 303/UBND-KTN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ;  Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 17/7/2020, Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 19/3/2021 và Công văn số 887/UBND-CNXD ngày 03/6/2020 về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 của UBND tỉnh Hòa Bình. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, văn bản, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn, khẩu hiệu nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc về nội dung, ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất; thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình và Báo Hoà Bình tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra trong tháng 3 năm 2023 nhằm thu hút được sự quan tâm của đông đảo các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia vào chiến dịch, vận động các cơ quan, tổ chức và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất.

Công ty Điện lực Hoà Bình phổ biến, tuyên truyền tại trụ sở, các điểm giao dịch với khách hàng và trên Website của đơn vị về nội dung, ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất. Đảm bảo an toàn lưới điện trong thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất. Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố: Phổ biến, tuyên truyền tại các điểm giao dịch khách hàng, trụ sở các đơn vị về nội dung, ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất trong tháng 3 năm 2023; vận động các cơ quan, tổ chức và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất; treo băng rôn, cờ phướn để tuyên truyền, cổ động cho Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên các tuyến đường chính và trung tâm huyện, thành phố; tổ chức làm việc với các đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng trên địa bàn tắt các đèn chiếu sáng, đèn trang trí không cần thiết tại các công viên, vườn hoa, khu vui chơi, giải trí... trong thời gian diễn ra Sự kiện.

Các đơn vị kinh doanh bán điện ngoài ngành điện: Phổ biến, tuyên truyền tại các điểm giao dịch khách hàng, trụ sở đơn vị về nội dung, ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất trong tháng 3 năm 2023; vận động các cơ quan, tổ chức và khách hàng mua điện của đơn vị thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương về kết quả triển khai thực hiện./.