DetailController

Văn hóa

Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình; Ngày Gia đình Việt Nam; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024

22/04/2024 16:30
Ngày 22/4/2024, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh ban hành Công văn số 742/PXDNSVGD về tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình; Ngày Gia đình Việt Nam; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024.

Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể là  thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác gia đình các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động truyền thông: Hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình (15/5); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 như sau:

Chủ đề truyền thông: “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”. Thời gian: Từ ngày 15/5/2024 đến ngày 30/6/2024.

Thông điệp, khẩu hiệu truyền thông: Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội; Đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững; Phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình; Cản trở việc phát hiện, báo tin, tố giác hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm; Bạo lực là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc ly hôn hiện nay; Cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi là hành vi bạo lực gia đình; Bỏ mặc, không chăm sóc là hành vi bạo lực đối với người cao tuổi; Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Tuyên truyền thông qua hình thức: Hội thảo, hội thi, hội diễn, hội nghị, gặp mặt, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề; tập huấn; tuyên truyền cổ động trực quan, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền theo chủ đề trên tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.... Các cơ quan truyền thông đại chúng ưu tiên thời lượng, tăng tần xuất, tin bài, phóng sự và tổ chức các hoạt động  tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; quyền, nghĩa vụ của người bị bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình, các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ người bị bạo lực gia đình, phát sóng các clip, phóng sự tuyên truyền, các thông điệp truyền thông về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình.

BCĐ Công tác gia đình đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình (15/5); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại địa bàn tỉnh Hòa Bình; tổng hợp báo cáo.

Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh: Ưu tiên thời lượng các chuyên trang, chuyên mục để đăng tải các tin, bài, phóng sự trên các phương tiện truyền thông đại chúng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; quyền, nghĩa vụ của người bị bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình, các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ người bị bạo lực gia đình theo chủ đề truyền thông năm 2024.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế và đặc thù của cơ quan, đơn vị, tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình; Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình theo chủ đề truyền thông năm 2024 tới cán bộ công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, hội viên phụ nữ trong cơ quan, đơn vị. Chủ động, tích cực, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Ban Chỉ đạo công tác gia đình các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan thành viên của địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung tại hướng dẫn này. Chủ động tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình (15/5); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình theo chủ đề truyền thông năm 2024, phù hợp với đặc thù của địa phương, chú trọng đến việc chỉ đạo các hoạt động truyền thông ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn./.