DetailController

Văn hóa

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh

08/04/2024 17:10
Ngày 04/4, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 19/KH-STTTT về Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Hòa Bình lần thứ 3 năm 2024.

Với mục đích triển khai hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn trong năm 2024 của đất nước, các ngành, các địa phương nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương đối với việc phát triển văn hóa đọc. Thực hiện hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá về sách, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong hoạt động xuất bản, phát triển văn hóa đọc trên các phương tiện truyền thông, báo chí, nền tảng công nghệ, mạng xã hội nhằm lan tỏa sâu rộng giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng; kết nối bạn đọc trong nước và nước ngoài; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc. Huy động mọi nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của các nền tảng công nghệ, chuyển đổi số.

Các chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được tổ chức với thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”;  “Tặng sách hay - Mua sách thật”;  “Sách hay: Mắt đọc -Tai nghe”.

Nội dung tổ chức ngày sách, gồm: Tổ chức triển lãm, trưng bày các loại sách, ấn phẩm có nội dung về lịch sử, kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước và của tỉnh; giới thiệu về những nét đẹp về văn hóa, con người các dân tộc trong tỉnh; các loại sách phục vụ công tác dạy và học trong các nhà trường, phục vụ nhu cầu của mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; tuyên truyền, giới thiệu về sách…

Hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tổ chức từ ngày 17/4/2024. Dự kiến chương trình khai mạc: 08h30’, thứ Tư ngày 17/4/2024, tại Nhà Văn hóa Trung tâm  huyện Lạc Sơn.

Chương trình có quy mô khoảng 16 gian trưng bày sách của một số trường học trên địa bàn huyện Lạc Sơn; Thư viện tỉnh; Thư viện huyện Lạc Sơn; với sự tham dự của khoảng 1.000 đại biểu. Chương trình do Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện Lạc Sơn phối hợp tổ chức thực hiện./.