DetailController

Trồng trọt

Tình hình sản xuất trồng trọt tháng 2

19/02/2024 16:58
Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp và PTNT, từ đầu năm tới nay thời tiết có mưa rải rác tạo điều kiện thuận lợi cho việc gieo trồng và chăm sóc các loại cây trồng, các địa phương đã chỉ đạo, hướng dẫn người dân tập trung nhân lực gieo trồng các loại cây hoa mầu, phấn đấu đến hết tháng 02/2024 hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ xuân. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện sự phát sinh gây hại của các loại dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời ngay khi dịch bệnh mới phát sinh không để dịch bệnh bùng phát thành dịch. Mực nước ở các hồ, đập cơ bản đảm bản cho tưới dưỡng và cung cấp đủ ẩm cho các loại cây trồng.
Hiện nay nhiều địa phương đang thực hiện cấy lúa vụ Chiêm xuân, về cơ bản thời tiết thuận lợi

Trong kỳ, thời tiết khí hậu khá thuận lợi cho việc gieo trồng, chăm sóc các loại cây trồng, các địa phương đã tập trung nhân lực đồng loạt xuống đồng gieo trồng các loại cây hoa màu vụ xuân năm 2024. Đến thời điểm báo cáo, diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 43.739 ha, đạt 71,66% so với kế hoạch, trong đó một số cây trồng chính như:  Cây lương thực có hạt đã gieo trồng là 18.517 ha: Cây lúa 13.250 ha đạt 83,2 % so với kế hoạch; Cây ngô 5.267 ha đạt 33,9 % so với kế hoạch; Cây có củ chất bột đã trồng là 2.288 ha: Cây Khoai lang 250 ha, bằng 19,3 % so với kế hoạch; Cây khoai sọ 580 ha, đạt 100% so với kế hoạch; Cây dong diềng  950 ha, đạt 84,8 % so với kế hoạch; Cây sắn 508 ha, đạt 6,6 % so với kế hoạch; Cây công nghiệp ngắn ngày 1.508,7 ha: Cây lạc trồng 1.350 ha, bằng 47,1% so với kế hoạch; Cây vừng 63 ha, bằng 94,8 % so với kế hoạch; Cây có hạt chứa dầu khác 95,7 ha, bằng 95,7% so với kế hoạch. Cây mía đã trồng 4.550 ha đạt 62,3 % so với kế hoạch. Cây rau, đậu thực phẩm đã gieo trồng 2.122 ha, đạt 35 % so với kế hoạch.

Hiện nay, một số loại sâu, bệnh tiếp tục phát sinh gây hại như: Bọ trĩ hại rải rác trên cây mạ, mật độ trung bình từ 10 - 20 con/m2; Sâu cắn lá hại ngô, mật độ trung bình từ 1 - 3% số cây...; Nhện đỏ, bệnh vàng lá thối rễ, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, bệnh greening... tiếp tục gây hại rải rác ở các vùng trồng cây có múi; Rệp sơ bông trắng, sâu đục thân,... gây hại trên cây mía..... Các loại sâu, bệnh gây hại ở mức độ nhẹ và rải rác. Chi cục đã phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố, hướng dẫn người dân tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng, trừ sâu bệnh, tập trung ở một số loại cây trồng chính theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

Các địa phương tiếp tục duy trì ổn định hệ thống bẫy đèn, góp phần hỗ trợ cho công tác dự tính dự báo tình hình dịch hại cây trồng, do đó sâu bệnh gây hại trên nhóm cây trồng chính, nhóm cây lương thực và nhóm cây trồng khác ở mức độ nhẹ - trung bình.

Trong tháng 3, ngành Nông nghiệp tiếp tục đôn đốc các địa phương tập trung chăm sóc, phòng trừ các loại sâu, bệnh trên các loại cây trồng. Đối với cây ăn quả có múi giai phát triển quả, chú ý một số đối tượng sâu, bệnh: Rệp muội; bệnh loét, rầy chổng cánh, ruồi đục quả ... Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, hướng dẫn, chỉ đạo người dân tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các lọa cây trồng vụ xuân 2024. Chủ động trong công tác điều tra phát hiện sinh vật hại cây trồng để dự báo sớm thời kì phát sinh gây hại của dịch hại, hướng dẫn cơ sở và người nông dân áp dụng biện pháp quản lý phù hợp với từng đối tượng gây hại chính.

Duy trì hệ thống bẫy đèn để hỗ trợ cho công tác dự tính dự báo dịch hại cây trồng. Tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự báo tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng (kể cả cây trồng nhập nội). Tiếp tục hỗ trợ cấp mới mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Tiếp tục hỗ trợ liên kết vùng sản xuất hướng tới xuất khẩu cho các sản phẩm trồng trọt chủ lực và lợi thế của tỉnh. Tiếp tục hỗ trợ huyện Cao Phong thực hiện cánh đồng mẫu tái canh cây cam theo kế hoạch..../.