DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực y tế

17/05/2024 08:11
Thời gian qua, hệ thống các cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn tỉnh có sự phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng với nhiều dịch vụ đang dạng, phong phú, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về y tế, trong đó có công tác quản lý về hành nghề tư nhân được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo và đạt kết quả tích cực.

Hiện nay, Sở Y tế có chức năng tham mưu thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân gồm: Y tế dự phòng, khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định sức khỏe, y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; bảo hiểm y tế, truyền thông - giáo dục sức khỏe; đào tạo nhân lực y tế. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế gồm kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh; kinh doanh dược; sản xuất mỹ phẩm; kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế; kinh doanh trang thiết bị y tế. Giai đoạn 2021 – 2023 toàn tỉnh có 191 cơ sở ngoài công lập, gồm 01 bệnh viện đa khoa tư nhân, 15 phòng khám đa khoa, 123 phòng khám chuyên khoa, 23 phòng khám y học cổ truyền, 13 phòng chẩn trị y học cổ truyền, 12 cơ sở chữa bệnh bằng bài thuốc gia truyền và 06 cơ sở dịch vụ y tế khác; 11 doanh nghiệp kinh doanh thuốc, 433 cơ sở bán lẻ (197 nhà thuốc, 236 quầy thuốc). Nhìn chung, các cơ sở khám, chữa bệnh, kinh doanh thuốc ngoài công lập có cơ sở vật chất, trang thiết bị tương đối đồng bộ, hiện đại, phù hợp với mô hình đăng ký theo quy định. Các cơ sở ngoài công lập phối hợp tham gia cùng hệ thống y tế công lập duy trì các hoạt động khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về y tế được chú trọng, triển khai tích cực trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, giúp các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân nắm bắt kịp thời và thực hiện đầy đủ các quy định về hành nghề, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ khám, chữa bệnh của Nhà nước, tư nhân. UBND các huyện, thành phố quan tâm triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các văn bản pháp luật liên quan đến hàng nghề tư nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở; phối hợp với các đoàn thể chính trị thực hiện các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng dân cư và cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn.

Việc quản lý đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện thường xuyên. Hàng năm, Sở Y tế tổ chức Đoàn kiểm tra đột xuất các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn, để kịp thời nắm bắt, chấn chỉnh những bất cập về công tác hành nghề, công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở. Việc cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo đúng trình tự, thủ tục, đáp ứng được yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Sở Y tế thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, đủ điều kiện  kinh doanh dược. 100% các cơ sở hành nghề đã được cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết và có cài đặt phần mềm liên thông Dược Quốc gia theo đúng quy định.

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm đối với hoạt động của các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được tăng cường. Trong 3 năm, Sở Y tế đã thực hiện 04 cuộc kiểm tra chuyên ngành trong đó 03 cuộc kiểm tra chuyên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y tư nhân; 01 cuộc kiểm tra các cơ sở việc thực hiện các quy định của pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư trang thiết bị y tế, dược liệu, thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra 60 cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa như: Phòng khám đa khoa; khám chữa bệnh Răng hàm mặt, chuyên khoa nội, phòng chẩn trị y học cổ truyền; 46 cơ sở kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Xử lý vi phạm hành chính 06 cơ sở, số tiền xử lý vi phạm hành chính trên 42 triệu đồng. Cơ bản các cơ sở thực hiện khá tốt các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện niêm yết giá cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Về hoạt động kinh doanh dược tại các cơ sở được kiểm tra cơ bản các cơ sở thực hiện khá tốt các quy định, các cơ sở được kiểm tra thực hiện việc niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề dược hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tại cơ sở, thực hiện niêm yết giá bán lẻ từng loại thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc./.