DetailController

Chính trị

Thông tin sau Kỳ họp Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

22/03/2023 17:30
Ngày 20/3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối (ĐUK) tỉnh đã tiến hành Kỳ họp tháng 3/2023. Chủ trì kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối. Tại kỳ họp này, UBKT Đảng uỷ Khối đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải và 11 đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, gồm các đồng chí: Trịnh Thành Công, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm; Trần Thu Hường, Phó bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm; Kim Ngọc Hiếu, đảng viên, Trưởng phòng Kiểm định, đăng kiểm viên; Bùi Trung Linh, đảng viên, Phó trưởng phòng Kiểm định, đăng kiểm viên; Dương Đức Thành, đảng viên, đăng kiểm viên; Nguyễn Xuân Ngọc, đảng viên, đăng kiểm viên; Vũ Mạnh Tuấn, đảng viên, đăng kiểm viên; Nguyễn Viết Dương, đảng viên, đăng kiểm viên; Nguyễn Duy Tân, Chi uỷ viên Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Vũ Hồng Hải, đảng viên, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ; Nguyễn Thị Tuyết Thanh, đảng viên, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ hồ sơ, UBKT Đảng ủy Khối nhận thấy:

- Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý đối với cán bộ, đảng viên; cán bộ, đảng viên của chi bộ chưa thực hiện nghiêm việc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đó, dẫn đến đơn vị có 10/15 đồng chí cán bộ, viên chức (trong đó có 08/11 đảng viên) có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định “Những điều đảng viên không được làm” và quy định về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”, lợi dụng cương vị công tác, chức vụ quyền hạn, nhận tiền hối lộ, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình phê chuẩn về tội "Nhận hối lộ” được quy định tại Khoản 2, Điều 354, Bộ luật Hình sự.

- Đối với 08 đảng viên, gồm các đồng chí: Trịnh Thành Công, Trần Thu Hường, Kim Ngọc Hiếu, Bùi Trung Linh, Dương Đức Thành, Nguyễn Xuân Ngọc, Vũ Mạnh Tuấn, Nguyễn Viết Dương đã vi phạm tư cách đảng viên và cấp ủy viên; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đã có hành vi tiêu cực, nhận hối lộ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn về tội "Nhận hối lộ” được quy định tại Khoản 2, Điều 354, Bộ luật Hình sự; hành vi vi phạm nêu trên làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước.

- Đối với 03 đồng chí: Nguyễn Duy Tân, Vũ Hồng Hải, Nguyễn Thị Tuyết Thanh chưa chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tự phê bình và phê bình, chưa tham mưu cho chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S và việc giáo dục, quản lý đảng viên; chưa thực hiện nghiêm việc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đó, dẫn đến đơn vị có 10/15 cán bộ, viên chức (trong đó có 8/11 đảng viên) có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định "Những điều đảng viên không được làm” và quy định về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”, lợi dụng cương vị công tác, chức vụ quyền hạn, nhận tiền hối lộ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Đảng ủy Khối tỉnh quyết định:

- Cảnh cáo đối với Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới nhiệm kỳ 2022 - 2025.

- Khai trừ ra khỏi Đảng đối với 8 đồng chí: Trịnh Thành Công, Trần Thu Hường, Kim Ngọc Hiếu, Bùi Trung Linh, Dương Đức Thành, Nguyễn Xuân Ngọc, Vũ Mạnh Tuấn, Nguyễn Viết Dương.

- Khiển trách đối với 2 đồng chí: Nguyễn Duy Tân, Vũ Hồng Hải.

- Yêu cầu Đảng ủy Sở GTVT thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh.

2. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Đảng uỷ Khối đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác./.