DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Thông báo về việc tổ chức Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016

28/06/2013 00:00
Ngày 03/6/2013, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị Liên tịch bàn thống nhất nội dung, thời gian, thành phần dự Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

 Sau khi thảo luận, ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự Hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất nội dung, thời gian kỳ họp lần thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 như sau:

Kỳ họp sẽ xem xét các Báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết và tiến hành Quyết nghị 6 Nghị quyết.

Kỳ họp được tổ chức tại Hội trường UBND tỉnh, trong hai ngày từ ngày 09 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 2013. Khai mạc từ 7 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 7 năm 2013.

Nội dung cụ thể của Thông báo: