DetailController

Chăn nuôi

Thành phố Hòa Bình: Chủ động triển khai thực hiện Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật

21/02/2023 09:30
Để chủ động ngăn chặn sự xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi; đồng thời bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi. Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình đã ban hành Công văn số 438, ngày 17/2/2023, yêu cầu các phòng, ban đơn vị của thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện “Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật”.
Đảm bảo vệ sinh chuồng trại nhằm hạn chế dịch bệnh xảy ra, đảm bảo vật nuôi phát triển tốt

Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật triển khai trên địa bàn thành phố được triển khai từ ngày 15/02/2023 đến 15/3/2023.

Trong tháng sẽ tổ chức các hoạt động vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại: Chuồng, trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; ổ dịch Cúm gia cầm, LMLM, Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da Nổi cục trâu bò; ổ dịch cũ, nơi chôn hủy gia súc, gia cầm chết, đường làng, ngõ xóm,... (mỗi tuần 1 lần). Các cơ sở giết mổ động vật (sau mỗi ca sản xuất). Các chợ có bán động vật và sản phẩm động vật (vào cuối mỗi buổi chợ).

Những trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tự lo vật tư, hóa chất, kinh phí và tổ chức thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và nhân viên thú y. Các xã, phường tổ chức các đội phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm, vận động các tổ chức đoàn thể cùng tham gia.

Việc phun khử trùng chỉ được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như quét dọn, cọ rửa,…(Loại hóa chất sát trùng do phòng Kinh tế thành phố đã phát cho các xã, phường  (đã cấp tháng 11/2022).

UBND thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động hỗ trợ kinh phí phục vụ tổ chức, thực hiện phun khử trùng, tiêu độc hoặc huy động lao động công ích từ các tình nguyện viên, đoàn thanh niên, tổ chức xã hội khác để có nguồn nhân lực cho việc thực hiện phun khử trùng tiêu độc. Giao Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp giám sát việc thực hiện phun khử trùng tiêu độc tại cơ sở. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã, phường chỉ đạo các tổ, xóm, tổ chức thực hiện phun khử trùng tiêu độc theo các nội dung nêu trên và tổng hợp báo cáo theo quy định. Trưởng các tổ, xóm, các ban ngành của xã, phường  phối hợp tuyên truyền tới từng hộ chăn nuôi và thông báo lịch phun khử trùng tiêu độc để các hộ chủ động phối hợp thực hiện./.