DetailController

Chăn nuôi

Tập trung phát triển chăn nuôi quy mô lớn

25/04/2023 15:24
Trong giai đoạn 2021 – 2023, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, tăng trưởng khá. Tới nay, tổng đàn vật nuôi của tỉnh hiện có: Trâu 113.190 con, Bò 86.380 con, Lợn 428.410 con, Dê 51.700 con, Gia cầm trên 8.126 nghìn con.
Phát triển đại gia súc gắn với chăn nuôi đúng quy trình kỹ thuật mang lại thu nhập khá cho người dân

Chăn nuôi trang trại tập trung trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định. Có 71 cơ sở chăn nuôi gia cầm. Sản xuất  khoảng 7 triệu con gia cầm thương phẩm/năm, 27 triệu con gà giống/năm và 37 triệu quả trứng giống/năm. Trong đó: Có 41 trang trại chăn nuôi lợn nái và hậu bị quy mô từ 300-3.000 con cung cấp khoảng 517.500 con lợn giống/năm và 97.000 con lợn hậu bị/năm. Có 07 trang trại chăn nuôi bò, trong đó có 03 trang trại của công ty T&T 159 quy mô 7.000 con bò thịt và bò cái sinh sản, 04 trang trại chăn nuôi bò vỗ béo BBB quy mô 100 con. Bên cạnh đó hiện đang có nhiều các trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ phát triển chăn nuôi một số giống vật nuôi của địa phương như: Gà Lạc Thủy, Lạc Sơn, Dê và Lợn bản địa...

Trên địa bàn tỉnh hiện có 05 nhà máy với tổng công suất khoảng 675 nghìn tấn/năm và có 225 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở sản xuất, buôn bán thức ăn chăn nuôi đều đáp ứng đủ các điều kiện về sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật.

Các cơ sở chăn nuôi tập trung, công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh thú y và an toàn dịch bệnh. Có 98% cơ sở chăn nuôi xử lý chất thải bằng BIOGAS, ủ sinh học và chăn nuôi bằng đệm lót sinh học đảm bảo vệ sinh môi trường. Đến hết năm 2022 hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường theo tiêu chí 17.7 có 100/119 xã được đánh giá đạt tiêu chí chiếm 74%; có 75.219 hộ/101.100 hộ chăn nuôi đạt tiêu chí về chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường chiếm tỷ lệ 74,4%.

Hiện trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 60 Hợp tác xã chăn nuôi, có 28 Hợp tác xã liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong chăn nuôi. Việc xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm vật nuôi có lợi thế của địa phương đã được quan tâm triển khai thực hiện, đã được cấp giấy chứng nhận các nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm: "Gà Lạc Sơn", "Gà Lạc Thủy", "Lợn Bản địa Đà Bắc",  "Dê Lạc Thủy", "Dê núi Lương Sơn" có truy xuất nguồn gốc.

Hiện có 15 sản phẩm OCOP chăn nuôi: Gà tươi nguyên con của Hợp tác xã Chăn nuôi gà Lạc Thủy được xếp hạng 4 sao; Gà tươi nguyên con của Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Hải Đăng; sản phẩm Gà Lạc Sơn của Hợp tác xã chăn nuôi gà Hương Nhượng được xếp hạng 3 sao; Gà Thuận Phát của Hợp tác xã Nông nghiệp & Dịch vụ Thuận Phát được xếp hạng 3 sao; thịt dê núi Lương Sơn; Vịt Cổ xanh Mường Hịch; Thịt lợn đen Mường Pa và 08 sản phẩm mật ong được xếp hạng 03 sao./.