DetailController

Giáo dục

Tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học

28/05/2020 00:00
Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá diễn ra từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020 và ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020 được triển khai với chủ đề: "Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá”. Điều này cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học.
Ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học

Trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo toàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động về công tác giáo dục sức khỏe, xây dựng môi trường lành mạnh, xanh - sạch - đẹp, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo và học sinh, sinh viên trong nhà trường. Đặc biệt là các hoạt động nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các yếu tố nguy cơ và có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe trong đó có thuốc lá và lạm dụng rượu bia, đồ uống có cồn. Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện các quy định có liên quan trong các cơ quan, đơn vị, trường học vẫn còn nhiều hạn chế.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành; triển khai Kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 13/10/2017 của Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh về việc thực hiện "Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá" tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch số 1728/SGD&ĐT-CTTT ngày 27/9/2017 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học giai đoạn 2017-2020; Công văn số 1758/BGDĐT-GDTC ngày 20/5/2020 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25 - 31/5/2020.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trường học trực thuộc; các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố triển khai tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 - 31/5/2020. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên tại đơn vị. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại cơ sở giáo dục, nơi làm việc, quyền của người không hút thuốc lá, trách nhiệm của người hút thuốc lá, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định tại Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục, Kế hoạch số 1728/SGD&ĐT-CTTT ngày 27/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học giai đoạn 2017 - 2020.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong các cơ quan quản lý giáo dục. Cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong phạm vi khuôn viên các cơ sở giáo dục. Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ, tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm đối với cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên, học viên hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, nghiêm cấm việc mua, bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm, hình ảnh liên quan đến thuốc lá tại các đơn vị, trường học, trong các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá phía ngoài cổng đơn vị, trường học; phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương để hỗ trợ, tư vấn và cai nghiện thuốc lá cho người hút thuốc. Tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá. Treo băng - rôn, khẩu hiệu hưởng ứng tại đơn vị với các nội dung về thực hiện Luật và môi trường không khói thuốc. Thông qua các buổi truyền thông, cán bộ và học sinh nhà trường sẽ có ý thức được việc thực hiện trường học không khói thuốc giúp cho học sinh, giáo viên nhà trường đảm bảo quyền được hít thở bầu không khí trong lành, tránh khỏi các tác hại nguy hiểm của khói thuốc. Ngoài ra, thực hiện trường học không khói thuốc là một biện pháp hữu hiệu trong việc ngăn chặn hành vi thử hút thuốc lá của học sinh, giảm tỷ lệ thanh, thiếu niên hút thuốc./.