DetailController

Thủy sản

Tăng cường thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024

01/02/2024 10:34
Trong những năm qua, công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh được quan tâm duy trì và thực hiện thường xuyên, hàng năm tỉnh đều bố trí nguồn ngân sách thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ở các vùng nước tự nhiên, đặc biệt là trên hồ thủy điện Hòa Bình, góp phần bổ sung, phục hồi nguồn lợi thủy sản trong đó có nhiều loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, có giá trị kinh tế cao. Để tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác tái tạo, ngày 31/01, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 144/UBND-KTN về việc tăng cường thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024.

Theo đó, yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hiệu quả các hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, trong đó tập trung tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (ngày 01/4/2024). Hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản phải đảm bảo: (1) lựa chọn khu vực thả là các vùng nước phù hợp với đặc tính của loài; (2) thả các loài thủy sản bản địa, loài có giá trị kinh tế, loài nguy cấp, quý, hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đã được sinh sản nhân tạo thành công; (3) không thả các loài ngoại lai, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại; (4) kỹ thuật thả đảm bảo đúng theo yêu cầu và hướng dẫn.

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản thông qua các kênh truyền thông tại địa phương như: báo, đài, loa phát thanh ở các cụm dân cư, cộng tác viên tuyên truyền…

Bố trí kinh phí và huy động nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức, hội nghề cá, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, các tăng ni, phật tử tham gia hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, từng bước xã hội hóa công tác này.

Vào dịp cao điểm người dân thực hành phóng sinh như ngày ông Công, ông Táo, rằm tháng Giêng, lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan..., tăng cường phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn tăng ni, phật tử và người dân về danh mục loài thủy sản ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại môi trường; các loài thủy sản khuyến khích thả phóng sinh phù hợp với từng thủy vực tại địa phương; số lượng, thành phần loài và kỹ thuật thả phóng sinh phù hợp, dọn vệ sinh sau khi thả. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tình hình sử dụng xung điện, kích điện để đánh bắt thủy sản trên địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Thiết lập các điểm phóng sinh các loài thủy sản, thả giống tái tạo tập trung trên địa bàn để thuận tiện cho người dân thực hành phóng sinh một cách hiệu quả và có ý nghĩa với công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau các đợt thả giống để đảm bảo hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản được hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng sử dụng ngư cụ cấm, nghề cấm, vi phạm khu vực cấm và khai thác các loài trong danh mục cấm; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản./.