DetailController

Chăn nuôi

Tăng cường kiểm tra hành nghề thú y, buôn bán, sử dụng thuốc, vắc xin thú y không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành

08/08/2022 00:00
Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phản ánh của cơ quan truyền thông cho biết, hiện nay trên thị trường có một số sản phẩm thuốc, vắc xin thú y đang được buôn bán, sử dụng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nhưng chưa được phép lưu hành tại Việt Nam. Đặc biệt, một số loại vắc xin, trong đó có vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm, vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi chưa được phép lưu hành tại Việt Nam.

Để chủ động phát hiện, xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, sử dụng thuốc thú y, không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành tại Việt Nam xuất hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, từ đó đảm bảo chất lượng thuốc, vắc xin phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên động vật an toàn, hiệu quả và kịp thời, ngày 05/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 2121/SNN-CNTY về việc tăng cường kiểm tra hành nghề thú y; buôn bán, sử dụng thuốc, vắc xin thú y không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành. Theo đó, đề nghị cơ quan chức năng liên quan tại địa phương; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề thú y, buôn bán, sử dụng thuốc, vắc xin thú y. Đặc biệt là vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm, vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành tại Việt Nam, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện các vi phạm về buôn bán, sử dụng thuốc thú y trong Danh mục cấm sử dụng, kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái; không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành tại Việt Nam và các vi phạm khác cần xử lý kiên quyết, triệt để theo quy định. Tiến hành thu hồi các loại giấy phép theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm đồng thời phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức thu hồi Chứng chỉ hành nghề thú y, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y theo trình tự quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả  (Ban chỉ đạo 389), Chi Cục quản lý thị trường và các ban, ngành liên quan tại địa phương chủ động đấu tranh, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán trái phép thuốc, vắc xin thú y không rõ nguồn gốc, buôn bán thuốc thú y giả, hàng nhái; chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật về thú y và pháp luật khác có liên quan.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân liên quan các quy định pháp luật về hành nghề thú y; buôn bán, sử dụng thuốc thú y; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, quy định về xử lý vi phạm hành chính, hình sự nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện tốt công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành tại Việt Nam.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y kịp thời triển khai thanh tra chuyên ngành đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân hành nghề thú y, buôn bán thuốc thú y trên địa bàn tỉnh./.