DetailController

Thời sự trong ngày

Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp

25/04/2023 15:38
Đảm bảo tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung theo yêu cầu tại Chương trình công tác số 45/CTr-BCĐ389 ngày 03/3/2023 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023 và Kế hoạch số 235/KH-BCĐ ngày 20/12/ 2022 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hòa Bình về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa, ngày 13/4/2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 238/KH-SNN về Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Qua đó, tạo sự ổn định trật tự, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật mang mầm bệnh, gây lây lan bệnh dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm; xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, gia súc, gia cầm, động vật thủy sản. Kiên quyết không để xảy ra các vi phạm lớn gây hại cho sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp gắn với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị để chủ động thực hiện. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hòa Bình về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đôn đốc thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực quản lý: Chủ trì, phối hợp với các Ngành, đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở, ngành khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để kịp thời nắm bắt các thông tin, hỗ trợ khi có yêu cầu trong xử lý, giải quyết các vụ việc về các hoạt động buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, chất cấm không được phép sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, các phụ gia, hóa chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đột xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Chủ động nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, vận chuyển động vật sản phẩm động vật (trâu, bò) nhập vào địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định về vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và vệ sinh thú y đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hải sản, nội tạng động vật, đặc biệt là các cơ sở cung ứng cho các nhà hàng, khu ẩm thực, bếp ăn đường phố...; xử lý nghiêm các vi phạm theo  quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân, doanh nghiệp nắm bắt thông tin, không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tăng cường công tác lấy mẫu, kiểm nghiệm các chỉ tiêu về chất lượng vật tư nông nghiệp an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất, kinh doanh tiêu thụ trên địa bàn tỉnh, qua đó phát hiệnxử nghiêm các cơ sở vi phạm.

Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, xây dựng các phương án, kế hoạch xác minh, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phức tạp, nổi cộm; phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo lĩnh vực được phân công quản lý./.