DetailController

Thủy sản

Tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố

05/07/2022 00:00
Ngày 30/6/2022, UBND thành phố ban hành công văn số 2248/UBND-KT gửi UBND các xã, phường về việc ngăn chặn tình trạng sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố.
Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hồ Hòa Bình nhằm mục tiêu phát triển bền vững

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017; Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ cấm để khai thác thuỷ sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần phát triển ngành thủy sản bền vững. Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình  yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, xung điện, các ngư cụ khai thác có tính hủy diệt để khai thác thủy sản theo quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015 và Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân không sử dụng các hình thức khai thác, đánh bắt thuỷ sản mang tính huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản và hệ sinh thái thủy sinh trên các lưu vực sông, suối, ao, hồ, đầm..trên địa bàn. Hướng dẫn nhân dân thả cá, phóng sinh các đối tượng thuỷ sản đúng quy định, tuyên truyền, vận động người dân không khai thác thuỷ sản vào mùa sinh sản; sử dụng dụng cụ, ngư cụ có kích thước mắt lưới theo quy định, khai thác các loài đủ kích cỡ cho phép.

Kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xả, thải, để rò rỉ các chất độc hại trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, từ các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghịệp, làng nghề chảy vào môi trường nước tự nhiên.

Tổ chức thực hiện ký cam kết không tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ, các ngư cụ, công cụ, dụng cụ bị cấm để hoạt động khai thác thủy sản; đồng thời giao nộp vật liệu nổ, các ngư cụ, công cụ, dụng cụ bị cấm hiện còn lưu giữ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, đánh bắt thuỷ sản trên địa bàn. Ký cam kết không kinh doanh, buôn bán các ngư cụ, công cụ, dụng cụ bị cấm để hoạt động khai thác thủy sản; đồng thời giao nộp các các ngư cụ, công cụ, dụng cụ bị cấm hiện còn lưu giữ đối với các tổ chức, hộ kinh doanh, buôn bán ngư, lưới cụ trên địa bàn.

Nghiêm cấm khai thác, đánh bắt thủy sản trong vùng quy hoạch đường di cư, bãi cá đẻ tự nhiên, các vùng tập trung động vật thuỷ sản còn non trong các thuỷ vực sông, suối, hồ chứa, đặc biệt là 24 bãi cá đẻ tự nhiên trên hồ thủy điện Hòa Bình. Hàng năm, xây dựng kế hoạch thực hiện thả, bổ sung nguồn lợi thuỷ sản tại các hồ, đập, sông ngòi nhằm bổ sung nguồn lợi thủy sản và nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản./.