DetailController

Chăn nuôi

Tân Lạc: Tập trung chủ động phòng trừ dịch bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi

21/02/2023 09:30
Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, tình hình thời tiết từ đầu năm đến nay thuận lợi cho sản xuất trồng trọt. Tiến độ gieo cấy sớm hơn và tập trung hơn so với cùng kỳ các năm trước.Công tác chăn nuôi, thú y được chú trọng vào công tác phòng chống đói rét cho gia súc, theo dõi và bám sát chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm về cơ bản ổn định, không xảy ra dịch bệnh lớn trong tổng đàn.

Theo kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân 2022 của huyện Tân Lạc là 7.980 ha. Tới nay, cây lúa đã gieo cấy khoảng 2.040 ha, đạt 100% kế hoạch. Đối với cây hoa màu: Ngô đông đã thu xong, đang tiến hành làm đất trồng vụ mới; Cây mía: Diện tích trồng mới năm 2023 là trên 1.225 ha, diện tích trồng mới mọc mầm, số khác đang trong giai đoạn đẻ nhánh, bà con đang tiếp tục làm cỏ, chăm sóc. Đối với cây ăn quả có múi, đang trong giai đoạn ra hoa, đậu quả. Cây rau các loại, đang cho thu hoạch và phát triển thân lá, cây bầu bí đang trong giai đoạn leo giàn và ra hoa.

Huyện tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Năm 2022, kế hoạch đưa cây trồng hàng năm có giá trị kinh tế cao vào diện tích đất lúa kém hiệu quả là 185 ha, hiện đã thực hiện khoảng 80 ha. Công tác phòng, chống đói rét được các cấp chính quyền và Nhân dân thực hiện tốt. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của toàn huyện là 134 ha, với 800 lồng nuôi cá. Hưởng ứng Tết trồng cây, toàn huyện đã trồng được cây phân tán trên 5.500 cây, trồng rừng sau khai thác được 15 ha. Các xã, thị trấn đã tập trung tu sửa, nạo vét kênh mương nội đồng; Chỉ đạo tăng cường việc kiểm tra, phát hiện những đoạn mương hư hỏng, chủ động đề ra các biện pháp khắc phục và bảo vệ các hồ đập; quản lý chặt chẽ nguồn nước điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm đảm bảo có đủ nước để phục vụ sản xuất. 

Khó khăn hiện nay, giá cả vật tư, thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tăng; Khả năng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.

Trong quý II, ngành Nông nghiệp huyện tập trung chỉ đạo các xã đôn đốc sản xuất, chủ động phòng trừ dịch bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi. Theo dõi sát tình hình thời tiết, cơ cấu giống, sự phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại chủ yếu, các ổ dịch bệnh cũ trên cây lúa và các cây trồng cạn; đề xuất các biện pháp và chỉ đạo phòng trừ kịp thời các đối tượng nguy hiểm, kiên quyết không để dịch hại bùng phát trên diện rộng. Tập trung phối hợp chỉ đạo tốt việc chống hạn cho lúa và các cây màu vụ xuân, để hạn chế thấp nhất thiệt hại. Triển khai tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch của huyện. Tăng cường kiểm tra giám sát, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y nhằm khống chế dịch bệnh lớn, nguy hiểm xảy ra. Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa sau cấy, phòng trừ sâu bệnh cây vụ xuân như cây ngô, lạc, đậu, khoai lang, rau đậu các loại.../.