DetailController

Văn hóa

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Chùa Tiên huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình năm 2024

10/01/2024 16:30
Ngày 10/1/2024, Ban tổ chức Lễ hội Chùa Tiên huyện Lạc Thủy đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-BTV về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Chùa Tiên huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Theo đó, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Chùa Tiên huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, năm 2024, như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình - Trưởng Ban Tổ chức.

- Phụ trách chung và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch được phê duyệt.

- Phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên Ban Tổ chức.

2. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thủy - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

- Thay mặt Trưởng Ban giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Lễ hội; trực tiếp chỉ đạo thực hiện các hoạt động thuộc nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy.

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Tổ chức Lễ hội triển khai các hoạt động theo Kế hoạch tổ chức Lễ hội đã ban hành.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

3. Ông  Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc  phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban Tổ chức.

         - Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp xây dựng dự thảo bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh; phối hợp về chuyên môn, xây dựng kịch bản chi tiết chương trình lễ hội, chương trình nghệ thuật Lễ khai hội và các hoạt động trong phần Hội đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa phát huy giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội; xây dựng nội dung tuyên truyền gắn với giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch, văn hóa, con người của tỉnh nói chung và huyện Lạc Thủy nói riêng.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy phát hành Giấy mời đại biểu các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan báo chí Trung ương;đại biểu Lãnh đạo lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh tham dự sự kiện; trực tiếp liên hệ, xác nhận và đón tiếp đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự sự kiện.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

4. Bà Nguyễn Thị Minh Thuận, Phó TrưởngBan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Thành viên.

- Chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền về các hoạt động trong Chương trình Lễ hội Chùa Tiên; thẩm định nội dung tuyên truyền, bài phát biểu Khai mạc Lễ hội của lãnh đạo tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

5. Ông Bùi Văn Thiện, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Thành viên

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy lập danh sách khách mời; hỗ trợ công tác đón tiếp các đại biểu các cơ quan Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Hòa Bình về dự Lễ hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên.

- Phối hợp với với Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên danh sách đại biểu khách mời;phát hành Giấy mờicác đồng chí nguyên Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đang sinh sống trên địa bàn tỉnh;Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; hỗ trợ công tác đón tiếp các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Hòa Bình về dự Lễ hội;

- Trình xin ý kiến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo bài khai mạc Lễ hội của lãnh đạo tỉnh; trình Trưởng ban Tổ chức phê duyệt chương trình, kịch bản chi tiết lễ hội; phối hợp xây dựng sơ đồ vị trí chỗ ngồi, sắp xếp biển tên các đại biểu tham dự khai mạc Lễ hội.

 - Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban tổ chức để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch;

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

7. Ông Vũ Thành Nam, Phó Chỉ huy Trưởng, kiêm Tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Thành viên

 - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch rà phá bom mìn đảm bảo an toàn tại khu vực diễn ra các hoạt động của Lễ hội; giám sát, quản lý các thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ tại các khu vực tổ chức hoạt động Lễ hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

8. Ông Bùi Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình - Thành viên

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiết bảo đảm an toàn cho các đại biểu tham dự Khai mạc Lễ hội; phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông cho đại biểu và nhân dân tham gia các hoạt động Lễ hội theo kế hoạch đề ra.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

9. Bà Trần Thị Kim Xuân, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên

- Tham mưu, đề xuất với chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nguồn kinh phí tổ chức Lễ hội chùa Tiên, năm 2024; chỉ đạo thẩm định, hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện của các Sở, Ban, ngành, địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

10. Ông Nguyễn An Trường, Phó giám đốc Sở Y tế - Thành viên

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cử lực lượng y, bác sỹ đảm bảo phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho đại biểu, nghệ nhân, các lực lượng liên quan; đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà hàng, các gian hàng trưng bày ẩm thực phục vụ đại biểu và du khách trong thời gian diễn ra các hoạt động Lễ hội.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

11. Ông Dương Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương - Thành viên

- Phối hợp chỉ đạo trưng bày gian hàng các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Lễ hội.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ trước, trong và sau thời gian tổ chức Lễ hội theo kế hoạch; Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, dịch vụ phục vụ du khách trong quá trình tổ chức Lễ hội Chùa Tiên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức phân công.

12. Bà Bùi Thị Hoà Bình, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Thành viên

- Chỉ đạo xây dựng phương án phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thôngtrên tuyến đường vào khu vực tổ chức Lễ hội trong thời gian diễn ra các sự kiện theo kế hoạch. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng giao thông phục vụ công tác tổ chức Lễ hội Chùa Tiên năm 2024.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức phân công.

13. Ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên

- Chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau Lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; qua tin nhắn của các nhà mạng viễn thông và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Youtube...; phát hành thông cáo báo chí về các nội dung hoạt động Lễ hội.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông chuẩn bị các điều kiện và trang thiết bị đảm bảo thông tin, liên lạc trước, trong và sau thời gian diễn ra sự kiện.

- Tổng hợp các cơ quan báo chí có sử dụng Flycam gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thẩm định, cấp phép theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

 14. Ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên

- Phối hợp xây dựng sơ đồ chỗ ngồi, phân công nhiệm vụ tổ chức đón tiếp đại biểu, tham mưu tổ chức tiệc chiêu đãi đại biểu dự Khai mạc Lễ hội.

         - Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy và các huyện, thành phố trong tỉnh giới thiệu các tour, tuyến, địa điểm du lịch; hướng dẫn, hỗ trợ các đoàn đại biểu có nhu cầu đi thăm quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

15. Ông Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên

          - Chỉ đạo, kiểm tra cơ sở vật chất, địa điểm và các điều kiện đảm bảo tổ chức các giải thể thao, chương trình giao lưu bóng chuyền, các trò chơi dân gian; thẩm định kế hoạch, điều lệ và thể lệ các nội dung phần Hội; tham gia tổ chức các môn thi đấu thể thao và trò chơi dân gian tại Lễ hội.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban tổ chức phân công.

16. Ông Bùi Duy Linh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên

 - Phối hợp chỉ đạo các địa phương trưng bày, quảng bá các sản phẩm ocop của tỉnh, địa phương trong các gian hàng tại Lễ hội và các nội dung liên quan đến công tác tổ chức lễ hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức phân công.

17. Bà Đinh Thị Hường, Phó Giám Đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên

- Chỉ đạo phòng GD&ĐT huyện Lạc Thủy, các trường THPT, trường PTTH nội trú, Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn huyện Lạc Thủy tham gia hưởng ứng các hoạt động Lễ hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

18. Ông Lê Đức Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh - Thành viên

 - Phối hợp với các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện xây dựng kế hoạch tổ chức quảng bá thương mại và du lịch, các sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh tại Lễ hội.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

19. Ông Đỗ Ngọc Vinh, Phó Tổng biên tập Báo Hòa Bình - Thành viên

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Lễ hội trên cả báo viết và Báo điện tử; cử phóng viên thường xuyên đưa tin về các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội theo kế hoạch. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

20. Bà Bùi Thị Yến, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh - Thành viên

         - Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau tổ chức sự kiện Lễ hội; xây dựng phóng sự tuyên truyền về Lễ hội Chùa Tiên, năm 2024; cử phóng viên thường xuyên đưa tin về sự kiện trong Lễ hội; ghi hình, biên tập, phát sóng các hoạt động của Lễ hội; chủ trì đón tiếp các phóng viên ở các Đài Trung ương về dự, đưa tin về Lễ hội.

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

 21. Ông Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn  - Thành viên

 - Chỉ đạo huyện Đoàn Lạc Thủy phối hợp tích cực với các ngành chức năng phân luồng giao thông, công tác vệ sinh môi trường; giới thiệu, hướng dẫn khách đến các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú, vui chơi.

- Tham gia đón tiếp các đại biểu về dự Khai mạc Lễ hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

22. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình - Thành viên

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng phương án đảm bảo việc cung ứng nguồn điện kịp thời, đầy đủ trước, trong và sau thời gian diễn ra Lễ hội Chùa Tiên, năm 2024; đặc biệt là nguồn điện đảm bảo tổ chức Khai mạc Lễ hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

23. Bà Hoàng Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy- Thành viên.

- Chỉ đạo tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức Lễ hội gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Chỉ đạo công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường tại các điểm diễn ra các hoạt động của lễ hội.

- Tham mưu tổ chức tiệc chiêu đãi đại biểu dự Lễ Khai hội. Chỉ đạo, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác hậu cần.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết cho công tác tổ chức trưng bày gian hàng, xúc tiến thương mại tại Lễ hội; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe,  vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định trong thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

24. Ông Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBNDhuyện Lạc Thủy - Thành viên

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND huyện xây dựng chương trình tổng thể cho các hoạt động Lễ hội; xây dựng kịch bản chi tiết Khai mạc lễ hội.

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp với các phòng chuyên môn Sở VHTT&DL tỉnh xây dựng kế hoạch, điều lệ, thể lệ các nội dung: Thi đấu bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu bóng chuyền nam, giao lưu nghệ thuật dân gian… trong chương trình Lễ hội.

- Chỉ đạo công tác trang trí, khánh tiết, tuyên truyền; lắp đặt thêm hệ thống Wifi tại các khu vực tổ chức các hoạt động lễ hội.

 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch chi tiết công tác lễ tân; dự thảo danh sách đại biểu khách mời; phát hành giấy mời tới lãnh đạo các sở, ngành, các cơ quan đơn vị, các huyện, thành phố trong tỉnh, các huyện lân cận, kết nghĩa và các đại biểu của huyện; phân công nhiệm vụ tiếp đón các đoàn đại biểu trong thời gian diễn ra lễ hội.

- Chủ trì, phối hợp xây dựng dự thảo bài phát biểu Khai mạc của lãnh đạo tỉnh; xây dựng và in Giấy mời, thẻ đại biểu, biển xe ưu tiên; xây dựng sơ đồ vị trí chỗ ngồi, biển tên các đại biểu lãnh đạo trung ương và lãnh đạo tỉnh; trình Trưởng ban Tổ chức phê duyệt.

- Chủ trì cung cấp thông tin về sự kiện cho các cho các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Tổ chức phân công.

25. Ông Lê Chí Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc - Thành viên

- Xây dựng kế hoạch của huyện Tân Lạc tham gia các hoạt động tại Lễ hội Chùa Tiên, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình năm 2024 (trưng bày quảng bá gian hàng của huyện, giao lưu bóng chuyền nam).

- Tham gia đón tiếp các đại biểu về dự Khai mạc Lễ hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

26. Ông Bùi Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy - Thành viên

- Xây dựng kế hoạch của huyện Yên Thủy tham gia các hoạt động tại Lễ hội Chùa Tiên, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình năm 2024 (trưng bày quảng bá gian hàng của huyện, giao lưu bóng chuyền nam).

- Tham gia đón tiếp các đại biểu về dự Khai mạc Lễ hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

27. Ông Đinh Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi  - Thành viên

- Xây dựng kế hoạch của huyện Kim Bôi tham gia các hoạt động tại Lễ hội Chùa Tiên, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình năm 2024 (trưng bày quảng bá gian hàng của huyện, giao lưu bóng chuyền nam).

- Tham gia đón tiếp các đại biểu về dự Khai mạc Lễ hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

28. Ông Bùi Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn - Thành viên

- Xây dựng kế hoạch của huyện Lạc Sơn tham gia các hoạt động tại Lễ hội Chùa Tiên, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình năm 2024 (trưng bày quảng bá gian hàng của huyện, giao lưu bóng chuyền nam).

- Tham gia đón tiếp các đại biểu về dự Khai mạc Lễ hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.