DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Ngày làm việc thứ 8, Quốc hội thảo luận Dự án Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 4 tỉnh, thành phố

27/10/2021 00:00
Ngày 27/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 8 theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
Đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại điểm cầu tỉnh.

Tại phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết, đa số các đại biểu tán thành việc ban hành cơ chế chính sách đặc thù tại các địa phương. Nhưng do tác động của dịch Covid-19, và mục tiêu phục hồi nền kinh tế đất nước, nên thời gian thông qua các dự thảo Nghị quyết xem xét lùi lại. Ngoài ra, cần lựa chọn các địa phương đại diện cho từng khu vực để áp dụng chính sách đặc thù.

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu phân cấp chung cho tất cả các tỉnh, thành phố về cơ chế quản lý đất đai; quản lý quy hoạch và quản lý, sử dụng rừng như các địa phương thực hiện thí điểm. Đồng thời, phân tích tác động của cơ chế vay và việc nâng trần mức vay cho các địa phương để đảm bảo an toàn của nợ công Quốc gia.

Tại phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2020; việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 20202 và thực hiện Nghị quyết số 688/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh- xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.