DetailController

Giáo dục

Ngành Giáo dục nỗ lực trong phòng, chống dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép

19/05/2020 00:00
Sau hơn 3 tháng học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, ngày 11/5, toàn bộ học sinh ở các cấp học đã đi học trở lại. Các trang thiết bị y tế như: Máy đo thân nhiệt, nhiệt kế, nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang cơ bản được trang bị đầy đủ. Các đơn vị trường học đã tuân thủ các điều kiện tuyệt đối an toàn, thực hiện các biện pháp khử trùng, vệ sinh lớp học phòng bệnh cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các trường học trên địa bàn tỉnh tuân thủ các điều kiện tuyệt đối an toàn, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh sẽ kết thúc vào ngày 15/7. Ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh hiện đang dồn lực thực hiện mục tiêu kép: Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và đảm bảo an toàn cho học sinh trước dịch bệnh Covid-19.

Thực tế cho thấy, việc nghỉ học của học sinh trong hơn 3 tháng đã có ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020, cũng như chất lượng học tập của học sinh, đặc biệt là học sinh tham gia Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp. Do hạ tầng cho việc học trực tuyến không đồng bộ giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn, nên không tổ chức được việc dạy học bằng hình thức trực tuyến trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo lộ trình, ngày 27/4, học sinh khối lớp 9, lớp 12 đi học trở lại, đến ngày 11/5, học sinh tiểu học và mầm non là nhóm đối tượng học sinh cuối cùng đi học trở lại. Học sinh đi học trở lại khi diễn biến dịch vẫn còn diễn ra phức tạp, vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch là yêu cầu đầu tiên. Các nhà trường đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để quản lý tốt sức khỏe học sinh, sinh viên; thực hiện nghiêm túc việc hạn chế các hoạt động tập trung đông người; nhiều trường học chia ca, tách lớp để đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh cho học sinh. Đội ngũ giáo viên được huy động tổng lực để tham gia giảng dạy, ôn tập cho học sinh. Cùng với việc đảm bảo an toàn, các nhà trường đã khẩn trương ổn định tâm lý, động viên học sinh, nhất là học sinh khối lớp 12.

Ngay sau khi đón học sinh trở lại trường, căn cứ theo nội dung chương trình giảm tải Bộ GD&ĐT đã công bố, các đơn vị, nhà trường trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, sắp xếp thời khóa biểu cho phù hợp với phân phối chương trình, đảm bảo kết thúc năm học vào ngày 15/7; xây dựng kế hoạch, tổ chức học bù cho học sinh phù hợp với từng cấp học, bảo đảm chất lượng thực hiện chương trình giáo dục, tránh quá tải cho học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên cốt cán các bộ môn tiếp tục biên soạn hoàn chỉnh bộ ngân hàng câu hỏi phục vụ ôn thi, bộ câu hỏi bao trùm toàn bộ phạm vi kiến thức bộ môn, đảm bảo 4 mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dung thấp, vận dụng cao) theo yêu cầu của đề thi THPT quốc gia. Ngân hàng câu hỏi được gửi về tất cả các nhà trường làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho công tác ôn thi THPT quốc gia. Chỉ đạo giáo viên cốt cán cấp THCS tham gia biên soạn đề thi, các chuyên đề tham khảo, xây dựng ngân hàng câu hỏi theo chuyên đề phục vụ công tác ôn thi tuyển sinh vào lớp 10. Chỉ đạo các nhà trường tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Đối với nội dung thực hiện chương trình, Sách giao khoa phổ thông từ lớp 1 năm học 2020 - 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ tư vấn hỗ trợ, giám sát các cơ sở giáo dục lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1 một cách công khai, minh bạch, đúng quy định, đảm bảo có tính kế thừa trong các năm học tiếp theo, để thuận lợi cho công tác quản lý, chỉ đạo, tạo tâm lý yên tâm cho người dân. Sở  Giáo dục và Đào tạo cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, cũng như kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp thu, giải quyết kiến nghị của các nhà trường, để toàn ngành cùng chung tay, quyết tâm dồn lực trong 2 tháng cao điểm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học đã đề ra./.