DetailController

Giáo dục

Năm học 2024 – 2025: Giao chỉ tiêu tuyển mới trên 9 nghìn học sinh vào lớp 10

14/05/2024 16:30
Ngày 10/5/2024, Sở Giáo dục và đào tạo đã ban hành Quyết định số 1015/QĐ-SGD&ĐT về Giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông, Trường phổ thông DTNT THCS&THPT Ngọc Sơn, loại hình công lập năm học 2024 – 2025.

Theo đó, năm học 2024-2025, chỉ tiêu toàn tỉnh có 227 lớp 10; số học sinh tuyển mới vào lớp 10 là 9.285 học sinh; quy mô là 676 lớp với tổng số 26.440 học sinh. Cụ thể như sau:

TT

Trường

Chi tiêu giao năm học 2024 - 2025

Chỉ tiêu tuyển mới vào lớp 10

Quy mô lớp, học sinh

Số lớp

Số học sinh tuyển mới

Số lớp

Số học sinh (dự kiến)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ

13

455

41

1.456

2

Trường THPT Lạc Long Quân

7

294

21

885

3

Trường THPT Công Nghiệp

9

387

27

1.168

4

Trường THPT Ngô Quyền

4

172

12

485

5

Trường THPT Kỳ Sơn

6

258

18

727

6

Trường THPT Phú Cường

4

168

12

419

7

Trường THPT Cao Phong

6

240

18

711

8

Trường THPT Thạch Yên

4

160

12

459

9

Trường THPT Lương Sơn

12

480

36

1.408

10

Trường THPT Nam Lương Sơn

7

280

21

793

11

Trường THPT Cù Chính Lan

8

320

24

928

12

Trường THPT Kim Bôi

9

387

27

1.108

13

Trường THPT 19-5

9

360

27

1.065

14

Trường THPT Sào Báy

7

294

21

822

15

Trường THPT Bắc Sơn

4

170

12

472

16

Trường THPT Thanh

4

160

12

480

17

Trường THPT Lạc Thủy

5

200

15

618

18

Trường THPT Lạc Thủy B

6

240

18

680

19

Trường THPT Lạc Thủy C

4

140

11

397

20

Trường THPT Yên Thủy A

7

280

21

837

21

Trường THPT Yên Thủy B

6

240

18

662

22

Trường THPT Yên Thủy C

4

160

12

455

23

Trường THPT Lạc Sơn

9

387

25

1.032

24

Trường THPT Quyết Thắng

8

344

22

905

25

Trường THPT Cộng Hoà

8

344

22

932

26

Trường THPT Đại Đồng

7

301

21

867

27

DTNT THCS&THPT Ngọc Sơn

2

90

6

251

28

Trường THPT Tân Lạc

7

301

21

807

29

Trường THPT Đoàn Kết

5

200

15

585

30

Trường THPT Mường Bi

7

300

21

860

31

Trường THPT Lũng Vân

3

110

9

289

32

Trường THPT Mai Châu A

7

301

21

796

33

Trường THPT Mai Châu B

4

172

12

439

34

Trường THPT Đà Bắc

7

280

21

805

35

Trường THPT Mường Chiềng

5

200

15

530

35

Trường THPT Yên Hòa

3

110

9

307

Sở Giáo dục và đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các Trung học phổ thông, Trường phổ thông DTNT THCS&THPT Ngọc Sơn tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu giao, đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình./.