DetailController

Thủy sản

Năm 2024: Phấn đấu giá trị sản xuất thủy sản đạt trên 300 tỷ đồng

29/02/2024 16:35
Năm 2024, ngành thủy sản tỉnh ta phấn đấu đẩy mạnh sản xuất thủy sản đưa giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt trên 0,338 nghìn tỷ đồng. Diện tích nuôi trồng thủy sản 2,7 nghìn ha (kết hợp nuôi tại các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); 4,9 nghìn lồng nuôi cá, sản lượng thủy sản đạt 12,5 nghìn tấn, trong đó nuôi trồng 10,5 nghìn tấn, khai thác 2 nghìn tấn. Thực hiện hiệu quả tái cơ cấu lĩnh vực thủy sản. Phát triển thuỷ sản bền vững; bảo vệ, phục hồi nguồn lợi thuỷ sản, ổn định sản xuất đời sống của nhân dân các dân tộc vùng ven hồ thủy điện Hòa Bình gắn với bảo vệ hệ sinh thái và phát triển du lịch.
Năm 2024, tỉnh Hòa Bình phấn đấu duy trì khoảng 4,9 nghìn lồng nuôi cá

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, trong năm nay, ngành sẽ tiến hành triển khai xây dựng Mô hình nuôi thử nghiệm cá Chẽm trong lồng trên vùng hồ thủy điện Hòa Bình để đánh giá tốc độ sinh trưởng phát triển, khả năng thích ứng với môi trường, khí hậu tại vùng hồ và hiệu quả kinh tế đem lại từ mô hình. Từ đó làm cơ sở nhân rộng mô hình nuôi cá Chẽm tại hồ Hòa Bình. Dự kiến bắt đầu từ tháng 4 -12 sẽ triển khai xây dựng mô hình, tại 03 điểm xã Sơn Thuỷ - huyện Mai Châu; xã Tiền Phong - huyện Đà Bắc; Phường Thái Bình - Thành Phố Hoà Bình.

Bên cạnh đó, thực hiện công việc thường niên là thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Thả giống bổ sung cho các sông, suối, hồ chứa lớn nhằm tăng nguồn lợi thuỷ sản ngày càng giảm sút, đồng thời bảo tồn các giống loài tự nhiên, đa dạng sinh thái cho hồ, từng bước nâng cao sản lượng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào các dân tộc. Dự kiến sẽ thả 17.500 con cá giống, các loại cá Chiên, Bỗng và Trôi ta. Dự kiến tiến hành thả cá giống tại khu vực Vịnh Ngòi Hoa xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, trong khoảng thời gian từ tháng 6 tới tháng 10/2024.

Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng nguồn thủy sản, sẽ tiếp tục hoạt động giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn, khống chế dịch bệnh phát triển trong lồng, bè nuôi, tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của Pháp luật về kiểm soát dịch bệnh trong quá trình nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực hiện quan trắc môi trường nước tại vùng hồ sông Đà, với 8 vùng nuôi cá lồng trên sông Đà. Thực hiện công tác kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của Pháp luật của các tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động thủy sản. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tập huấn nâng cao năng lực và nhận thức về nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Đà khu vực hồ Hòa Bình./.