DetailController

Thủy sản

Năm 2024: Dự kiến thả 17.500 con cá giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản

14/03/2024 16:30
Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và PTNT), trong tháng 3, toàn tỉnh sản xuất, ương dưỡng khoảng 9 triệu con cá giống, chủ yếu là các loài cá truyền thống và một số loài đặc sản như: Cá Chiên, Lăng, Tầm, Bỗng...phục vụ cho sản xuất.

Hiện nay, tỉnh ta đang duy trì diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha ( nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha), trong kỳ báo cáo diện tích nuôi đạt khoảng 95%, diện tích còn lại đang cải tạo chuẩn bị thả giống. Số lồng nuôi cá 4.987 lồng; Sản lượng nuôi trồng tháng 03 ước đạt: 814 tấn, luỹ kế năm 2024 ước đạt 2.472 tấn, đạt 25,75 % kế hoạch giao.

Khai thác thủy sản diễn ra chủ yếu là trên hồ thủy điện sông Đà và các sông suối lớn, hồ, đập. Phương tiện, ngư cụ khai thác gồm thuyền các loại 1.480 chiếc, lưới các loại 1.250 chiếc và 445 cái vó đèn. Đối tượng khai thác là các loại cá: Cá vền, ngão, tép dầu và tôm sông. Sản lượng khai thác thủy sản tháng 03 ước đạt 198 tấn.

Để phát triển nguồn lợi thủy sản, trong năm 2024, tỉnh ta dự kiến thả 17.500 con cá giống để tái tạo nguồn lợi thuỷ sản. Thời gian thả dự kiến từ tháng 6 đến tháng 10, tại vịnh Ngòi Hoa, xã Suối Hoa (Tân Lạc), với các loại cá giống như: chiên, bỗng, trôi ta. Hằng năm ngành chức năng đều tổ chức các hoạt động thả cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thuỷ sản trên hồ Thuỷ điện Hoà Bình. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực để bổ sung cho các sông, suối, hồ chứa lớn nhằm tăng nguồn lợi thuỷ sản ngày càng giảm sút. Đồng thời bảo tồn các giống loài tự nhiên, đa dạng sinh thái cho hồ, từng bước nâng cao sản lượng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân./.