DetailController

Tin từ các đơn vị

Lương Sơn tập trung phát triển các khu, cụm công nghiệp

29/01/2024 16:30
Huyện Lương Sơn có nhiều thuận lợi với hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi với nhiều tuyến đường quan trọng như: Quốc lộ 6, 21A, đường Hồ Chí Minh… đi qua. Lương Sơn cũng là huyện đi đầu trong việc phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, huyện chú trọng công tác quy hoạch, chỉ đạo cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp nhằm tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện kiểm tra tiến độ KCN Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn

Năm 2024, huyện Lương Sơn chủ trương tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được chỉ ra tại Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Hòa Bình và Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của huyện. Phát triển các khu, cụm công nghiệp trên cơ sở phải phù hợp với Quy hoạch vùng, Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sử dụng có hiệu quả các lợi thế về tài nguyên, lao động của địa phương, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển công nghiệp hợp lý, phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư và ưu tiên phát triển các khu, cụm công nghiệp đã được thành lập ở giai đoạn trước. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch đáp ứng yêu cầu cho phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện.  

Để thực hiện mục tiêu trên, trong năm, huyện tập trung triển khai các KCN Nhuận Trạch, Nam Lương Sơn, Thanh Cao. Trong đó, KCN Nhuận Trạch, diện tích 213,68ha, năm 2023 đã GPMB đất sạch được khoảng 168ha/213,78ha; đạt 78,6%. Phần còn lại đang tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng năm 2024, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đối với diện tích đã GPMB và giao đất, để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động.

Đối với Khu Công nghiệp Nam Lương Sơn, tiếp tục phối hợp với Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh, UBND xã Liên Sơn, các đơn vị liên quan điều tra khảo sát các loại đất cho phù hợp để đề nghị triển khai thực hiện thành lập khu công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 1648/QĐ-TTg ngày 20/12/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; với diện là 75ha.

Đối với Khu Công nghiệp Thanh Cao, phối hợp với Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh, UBND xã Thanh Cao, các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, xác định loại đất, vị trí cho phù hợp để đề nghị triển khai thực hiện thành lập khu công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1648/QĐ-TTg ngày 20/12/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với diện là 215ha.

Đối với các cụm công nghiệp như: CCN xóm Rụt, CCN Hòa Sơn: Tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng tạo mặt bằng sạch cho nhà đầu tư và thực hiện tái định cư.

Bên cạnh đó, quan tâm phát triển các cụm công nghiệp mới. Triển khai thành lập các cụm công nghiệp theo Quyết định số 1648/QĐ-TTg ngày 20/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết số 292/NQ-HĐND ngày 30/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, là 06 cụm bằng 361,75,55 ha, bao gồm:  Cụm công nghiệp Thanh Cao 1, xã Thanh Cao, diện tích 39,88ha; Cụm công nghiệp Tiến Sơn 2, xã Liên Sơn, diện tích 74,58ha; Cụm công nghiệp Xuân Dương, xã Thanh Cao, diện tích 47,31ha; Cụm công nghiệp Cao Dương, xã Cao Dương, diện tích 65,2ha; Cụm công nghiệp Thanh Cao 5, xã Thanh Cao, diện tích 74,81ha; Cụm công nghiệp Thanh Sơn, xã Thanh Sơn, diện tích 59,97ha.

Huyện phấn đấu phát triển các khu, cụm công nghiệp nhằm thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GRDP, giải quyết việc làm cho người dân trong vùng dự án, nâng cao tỷ trọng hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong kim ngạch xuất khẩu, tạo thêm nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương. Quy hoạch, bố trí không gian phát triển khu, cụm công nghiệp khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương, đảm bảo phát triển nhanh bền vững và bảo vệ môi trường. Phát triển khu, cụm công nghiệp đồng bộ với phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp, nông thôn. Tập trung lựa chọn, thu hút đầu tư vào KCN, CCN ưu tiên lựa chọn lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế tạo linh kiện, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, bảo quản, chế biến nông sản, công nghệ xanh, sạch, thân thiện môi trường, công nghiệp chế biến, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của huyện góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, phấn đấu xây dựng huyện Lương Sơn sớm trở thành thị xã vào năm 2025./.