DetailController

Chăn nuôi

Lạc Thủy: Tập trung triển khai sản xuất vụ Xuân 2024

15/03/2024 16:30
Trong quý I, các xã, thị trấn của huyện Lạc Thủy đã hoàn thành nhiệm vụ gieo trồng vụ Xuân 2024; hoàn thành đạt từ 25 - 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2024 có tăng từ 6-8% so cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng 5.009 ha đạt 100,3% kế hoạch, bằng 108,1% so cùng kỳ; Cây lúa 1.565 ha đạt 101% kế hoạch bằng 100,1% cùng kỳ; Ngô 848 ha đạt 100% kế hoạch; Lạc 353 ha đạt 100,6% kế hoạch; Rau các loại 732 ha đạt 100,1% kế hoạch bằng 102,4% so cùng kỳ.
Nông dân Lạc Thủy thành công với mô hình nuôi bò

Tổng đàn vật nuôi không có biến động lớn, hiện tổng đàn trâu 5.400 con, đạt 79% so kế hoạch; bò 6.450 con, đạt 102,4% kế hoạch; đàn đàn lợn 61.100 con đạt 135% kế hoạch; đàn gia cầm 1.460.000 con, đạt 107% kế hoạch; đàn dê 8.600 con, đạt 114,7% kế hoạch. Chăn nuôi các con cho giá trị kinh tế cao như lợn rừng lai, nhím, hươu... duy trì; một số hộ nông dân đã mạnh dạn đưa các giống mới vào sản xuất như nuôi bò Ba bê, bò sữa vào sản xuất. Chăm sóc, bảo vệ đàn ong mật với trên 500 hộ nuôi, số lượng trên 12.000 đàn ong; duy trì hoạt động của 01 Hội nuôi ong tốt với 150 hội viên trên địa bàn 08 xã, thị trấn. Các xã, thị trấn đã triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thuỷ sản ngay đầu vụ Chiêm Xuân 2024; ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn huyện năm 2024. Tổ chức vệ sinh tiêu độc, khử trùng trước, trong và sau Tết.  Hướng dẫn người chăn nuôi tổ chức tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh, đói rét cho đàn vật nuôi.  Không xảy ra dịch bệnh, đói rét trên đàn vật nuôi.

Tổng đàn chăn nuôi duy trì ổn định không có biến động lớn. Toàn huyện có 605 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, đạt 100% so với kế hoạch; sản lượng là 402 tấn, đạt 33,5% kế hoạch, trong đó sản lượng nuôi trồng là 350 tấn, sản lượng khai thác tự nhiên là 52 tấn.

Trong quý, toàn huyện gieo ươm trên 2,5 triệu cây keo giống phục vụ trồng rừng (Keo tai tượng úc chiếm 50%), diện tích trồng rừng 435 ha đạt 52% kế hoạch. Thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, không để tình trạng cháy rừng, khai thác lâm sản trái phép xảy ra, duy trì độ che phủ rừng 46,72%.

Trong tháng 4 và quý II, huyện tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan điều tiết nước tiết kiệm hợp lý đảm bảo phục vụ tưới vụ chiêm xuân 2023 - 2024; triển khai công tác chống hạn năm 2024. Xây dựng kế hoạch Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập và các khu dân cư năm 2024. Tập trung tham mưu chỉ đạo sản xuất nông nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch diện tích, sản lượng vụ Xuân 2024: Chăm sóc cây trồng theo đúng quy trình kỹ thuật (đặc biệt khâu phòng trừ sâu bệnh hại) đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển tốt đạt và vượt năng suất kế hoạch đề ra; Thu hoạch cây trồng chiêm xuân nhanh, gọn; đối với các chân ruộng 03 vụ tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa xuân từ cuối tháng 5 đến nửa đầu tháng 6/2024 nhằm đảm bảo khung thời vụ vụ mùa-hè thu, giải phóng đất trồng cây vụ đông; Chuẩn bị kế hoạch triển khai sản xuất vụ Mùa - Hè thu năm 2024. Tham mưu thực hiện thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên địa bàn. Duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm. Khuyến khích các hộ chăn nuôi quy mô lớn, đảm bảo vệ sinh môi trường, không để phát sinh và lây lan dịch bệnh. Chăm sóc cây giống đảm bảo đủ cây giống phục vụ trồng rừng, làm tốt công tác chuẩn bị hiện trường và tổ chức trồng rừng thuộc kế hoạch năm 2024. Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo trên địa bàn không có cháy rừng, chặt phá, khai thác rừng trái phép. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong việc quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng. Theo dõi nắm bắt tình hình nuôi trồng thuỷ sản ở các địa phương.

Tiếp tục rà soát các công trình bị hư hỏng xuống cấp đề xuất đầu tư. Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập và các khu dân cư năm 2024 và tổ chức thực hiện chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi đợt I/2024. Tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị vật tư phương tiện đảm bảo sẵn sàng khi có mưa lũ xảy ra. Rà soát, đề xuất thanh lý các công trình cấp nước sạch nông thôn không hoạt động, hoạt động kém hiệu quả; các trường hợp đã giao, tạm giao, chuyển nhượng không đúng quy định, lập phương án xử lý theo quy định Đôn đốc thu nộp quỹ PCTT năm 2024. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các xã tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Triển khai kế hoạch thực hiện phòng trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2024. Tham mưu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện, bàn giải pháp đạt ít nhất 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024; phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các bước chuẩn hóa các sản phẩm OCOP năm 2024 và các sản phẩm OCOP có nhu cầu chuẩn hóa lại đã được công nhận năm 2019, năm 2020./.