DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII: Biểu quyết thông qua 32 nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

24/01/2022 00:00
Ngày 22/01, TT HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe 34 nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, gồm 1 Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVII; 7 nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; bổ sung vùng nguyên liệu dự án Nhà máy gạch Tuynel Thuận Hòa Phát; bãi bỏ Nghị quyết số 283/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 và sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 329/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh khóa XVII và 26 nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành các nghị quyết. Đồng thời đánh giá dự án cần chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị các cơ quan liên quan trao đổi làm rõ thêm sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch 3 loại rừng; thực hiện việc cập nhật số liệu các dự án để phù hợp với Quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc nhà đầu tư đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng trong khi không phải là chủ rừng, người có quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất và rừng là chưa đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền của người sử dụng đất được Nhà nước bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến vào 5 dự thảo nghị quyết còn nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến vấn đề môi trường, phá vỡ quy hoạch tổng thể đối với các nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại huyện Đà Bắc; dự án công viên nghĩa trang tại xã Yên Mông (thành phố Hòa Bình); tính hiệu quả của các dự án cung cấp nước sạch tại các xã vùng khó khăn huyện Mai Châu, Cao Phong; việc bãi bỏ Nghị quyết số 283/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 về chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện xây dựng công viên nghĩa trang và nghĩa trang nhân dân tại huyện Lương Sơn. Các ý kiến còn có ý kiến trái chiều đã được UBND tỉnh và Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng giải trình làm rõ.

Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trên cơ sở xem xét toàn diện, khách quan, các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng, có tính xây dựng và biểu quyết thông qua 32 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao.  Trong đó, nhất trí biểu quyết không bãi bỏ bãi bỏ Nghị quyết số 283/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 về chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện xây dựng công viên nghĩa trang và nghĩa trang Nhân dân tại huyện Lương Sơn và rút 2 dự thảo nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án công viên nghĩa trang tại xã Yên Mông (thành phố Hòa Bình) và dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Tu Lý (huyện Đà Bắc) không thông qua tại kỳ họp này.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để các nghị quyết của Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII sớm đi vào cuộc sống, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo các cấp,  ngành theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện đảm bảo đúng quan điểm, mục tiêu, công khai, minh bạch, hiệu quả. Chú trọng thanh tra, kiểm tra để không xảy ra sai sót, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Sau kỳ họp, các  đại biểu HĐND tỉnh bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, động viên Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và các nghị quyết của HĐND tỉnh, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những tháng đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách người đại biểu Nhân dân./.